Română English Français

Anunţuri pentru IF şi IFR

Anunţ privind organizarea unei sesiuni speciale de evaluare în luna septembrie 2021

luni , 07 iunie 2021
luni , 07 iunie 2021 (actualizat)

Potrivit Hotărârii nr. 1/13.05.2021 a Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în perioada 1 - 10 septembrie 2021 se va organiza o sesiune specială de evaluare/reevaluare destinată exclusiv studenţilor care nu au participat la sesiunea din iunie-iulie 2021 şi care fie au beneficiat de mobilităţi Erasmus în anul universitar 2020-2021, fie, din motive obiective (spre exemplu din motive medicale întemeiate, probate), nu au putut finalizat situaţia didactică la sfârşitul semestrului al II-lea din anul universitar 2020-2021 (indiferent de anul şi nivelul de studiu).

Studenţii în cauză vor formula şi trimite, în acest sens, o cerere scrisă şi motivată (susţinută de documente doveditoare), la Secretariatul de profil (IF sau IFR) secretariatzi.drept@uaic.ro , secretariatifr.drept@uaic.ro, până la data de 28 iunie 2021.

Participarea la examene este condiţionată de aprobarea cererii.

  • Studenţii care au beneficiat de mobilităţi Erasmus

01 – 06.09.2021 – sesiune ordinară pentru disciplinele din semestrul al II-lea;

07 – 10.09.2021 – sesiune de restanţe pentru ambele semestre din anii parcurşi şi măriri pentru semestrul al II-lea.

 

  • Studenţii din anii I – IV, cursanţii şi masteranzii (alţii decât beneficiarii de mobilităţi Erasmus), cu condiţia ca activitatea didactică la seminar să fie îndeplinită: număr minim de prezenţe, promovare teste semestriale, taxă refacere achitată (pentru disciplinele din anii anteriori) etc. Aceştia pot susţine doar examene din semestrul al II-lea, o singură reexaminare pe materie, de regulă în luna iunie/excepţional în septembrie.

07 – 10.09.2021 - sesiune de restanţe pentru disciplinele din semestrul al II-lea, cazuri excepţionale.

Studenţii vor avea în vedere că examenul de licenţă, proba scrisă în sesiunea septembrie este programat pe data de 01.09.2021, iar examenul de disertaţie pe 04.09.2021.

Pentru absolvenţii studiilor de licenţă şi master, promoţia 2021 care nu vor susţine examenul de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 2021 (beneficiarii Erasmus şi cei cu motive medicale) se va organiza o sesiune de licenţă şi disertaţie în luna septembrie 2021, faţă în faţă. Cererea pentru această sesiune, însoţită de documente doveditoare, se va trimite pe email secretariatzi.drept@uaic.ro; secretariatifr.drept@uaic.ro până la data de 4 iulie 2021.

Calendar:

LICENŢĂ: 01.09.2021 – susţinere Proba scrisă; 04.09.2021 – susţinere Proba 2.

DISERTAŢIE: 04.09.2021 – prezentare lucrare disertaţie.

 

 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.