Română english français

Anunţuri pentru IF şi IFR

Alegere lucrare de licenţă la disciplina Drept penal – partea generală sau la disciplina Criminologie

luni , 26 februarie 2018
luni , 26 februarie 2018 (actualizat)

 

Studenţii din actualul an III de studiu (an universitar: 2017-2018) din ciclul de studii de Licență (I.F. / I.F.R.),  care doresc să opteze pentru o lucrare de licenţă la disciplina Drept penal – partea generală sau la disciplina Criminologie, (coordonator științific – d-na. Maria-Ioana Michinici) în vederea susținerii acesteia în sesiunea de Licență din vara anului 2019, sunt aşteptaţi JOI, 1 martie 2018, la ora 1500, în amf. I.1 , pentru manifestarea opțiunii.

Opţiunile se vor efectua în limita locurilor disponibile – anume: 15 locuri pt. Drept penal. Parte generală (studenți I.F. + I.F.R.), 10 locuri pt. Criminologie (studenți I.F. + I.F.R.) – la nevoie, cu identificarea şi aplicarea unor criterii de departajare,  precum: preselectarea pentru participarea la proba științifică de Drept penal din cadrul Hexagonului Facultăților de Drept, notele obţinute la evaluările finale susținute în materie penală în anul al 2-lea, participare la procese simulate în materia dreptului penal, implicare în activitățile organizate cu ocazia Zilelor masteratelor de la Drept sau în organizarea unor comunicări / conferințe ș.a. în domeniul științelor penale).

 

Conf. univ. dr. Maria-Ioana MICHINICI

 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.