Română English Français

Anunţuri pentru IF şi IFR

Alegere lucrare de licenţă pentru studenţii din actualul an III de studiu (an universitar: 2019-2020) (I.F. / I.F.R.)-Drept execuțional penal

miercuri , 19 februarie 2020
miercuri , 19 februarie 2020 (actualizat)

Studenţii din actualul an III de studiu (an universitar: 2019-2020) din ciclul de studii de Licență (I.F. / I.F.R.),  care doresc să opteze pentru o lucrare de licenţă la disciplina (opțională) Drept execuțional penal (coordonator științific – dl. lect. univ. dr. Mihai Dunea) în vederea susținerii acesteia în sesiunea de Licență din vara anului 2021sunt rugați, pentru manifestarea opțiunii, să trimită un mesaj prin e-mail la adresa: mihai.dunea@uaic.ro până la data de 1 aprilie 2020.

Opţiunile se vor efectua în limita locurilor disponibile, anume: 12 locuri (de principiu 8 repartizate pentru studenții de la I.F., 4 pentru studenții de la I.F.R.)la nevoie (dacă există mai multe solicitări decât numărul maxim de locuri disponibile), cu identificarea şi aplicarea unor criterii de departajare, precum: notele obţinute la evaluarea finală susținută la această materie, preselectarea pentru participarea la proba științifică de Drept penal din cadrul Hexagonului Facultăților de Drept, participare la procese simulate în materia dreptului penal, implicare în activitățile organizate cu ocazia Zilelor masteratelor de la Drept sau în organizarea unor comunicări / conferințe ș.a. în domeniul științelor penale.

 

Lect. univ. dr. Mihai DUNEA

 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.