Română english français

Examene finalizare studii de LICENŢĂ

LICENŢĂ IULIE 2019

vineri , 31 mai 2019
vineri , 31 mai 2019 (actualizat)

PERIOADA  DE  ÎNSCRIERE LA LICENŢĂ

20 - 21 IUNIE 2019 – pentru studenţii integralişti

25 -27 IUNIE 2019 (pe 27.06 doar între orele 10-12) – pentru studenţii care au promovat după sesiunea de restanţe

ACTE NECESARE:

- fişă înscriere -  se descarcă de pe site-ul facultăţii

- copie xerox după certificatul de naştere

- copie xerox după certificatul de căsătorie (pentru absolvenţii care

şi-au schimbat numele)

- copie xerox după cartea de identitate

- copie xerox după paşaport (pt. studenţii străini)

- copie xerox după diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu (pentru cei care nu au la dosar)

- copie xerox după diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu (pentru absolvenţii care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2010 inclusiv, studenţi români şi 2015 inclusiv, studenţi străini)

- un exemplar din lucrarea de licenţă

- declaraţia de originalitate, se completează din timp cu avizul coordonatorului lucrării, se ataşează la prima pagină sau se leagă la sfârşitul lucrării

- referatul lucrării va fi depus la Secretariat de către cadrul didactic îndrumător până la data de  28 iunie 2019

- declaraţie privind adăugarea/menţinerea numelui de căsătorie - se descarcă de pe site-ul facultăţii

- copie xerox a chitanţei pentru repetarea examenului de licenţă (unde este cazul).     Taxa pentru repetarea examenul de licenţă este de 200 lei (se achită la BRD, cod 30).

 

Studenţii restanţieri la taxa de şcolarizare/reexaminare sunt rugaţi să-şi achite debitele, în caz contrar nu vor fi înscrişi la examenul de licenţă.

 
EXAMENUL DE LICENŢĂ SE VA SUSŢINE
 ÎN PERIOADA 1 – 7 IULIE 2019.

 

Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 1 iulie 2019.

Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (pentru cei care au promovat proba 1) se va desfăşura în perioada 5-7 iulie 2019.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.