Română english français

Examene finalizare studii de LICENŢĂ

LICENŢĂ IULIE 2017

marți , 23 mai 2017
luni , 19 iunie 2017 (actualizat)

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL de LICENŢĂ începând cu sesiunea iulie 2017

PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA LICENŢĂ

21-22 IUNIE 2017 - pentru studenţii integralişti
26 şi 28 IUNIE 2017 - pentru studenţii care au promovat după sesiunea de restanţe


ACTE NECESARE:
- fişă înscriere - se descarcă de pe site-ul facultăţii
- copie xerox după certificatul de naştere
- copie xerox după certificatul de căsătorie (pentru absolvenţii care şi-au schimbat numele)
- copie xerox după cartea de identitate
- copie xerox după paşaport (pt. studenţii străini)
- copie xerox după diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu (pentru cei care nu au la dosar)
- copie xerox după diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu (pentru absolvenţii care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2010 inclusiv)
- un exemplar din lucrarea de licenţă
- declaraţia de originalitate, se completează din timp cu avizul coordonatorului lucrării, se ataşează la prima pagină sau se leagă la sfârşitul lucrării

- copie xerox a chitanţei pentru repetarea examenului de licenţă (unde este cazul)
TAXE:
Taxa pentru repetarea examenul de licenţă este de 200 lei (se achită la BRD, cod 30).

Studenţii restanţieri la taxa de şcolarizare/reexaminare sunt rugaţi să-şi achite debitele, în caz contrar nu vor fi înscrişi la examenul de licenţă.

EXAMENUL DE LICENŢĂ SE VA SUSŢINE ÎN PERIOADA 3-9 IULIE 2017.

Proba 1- Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 3 iulie 2017, ora 9.
Proba 2- Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (pentru cei care au promovat proba 1) se va defăşura în perioada 7-9 iulie 2017.
Programarea susţinerii lucrării de licenţă pe comisii va fi afişată pe site-ul facultăţii în timp util.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.9252 sec.