Română English Français

Examene finalizare studii de LICENŢĂ

Grupuri Microsoft Teams/ Reguli pentru simularea probei scrise a examenului de Licenţă din 14 mai 2021, între orele 14.00-18.00

miercuri , 14 aprilie 2021
luni , 26 aprilie 2021 (actualizat)

Data simulării probei scrise a examenului de Licenţă din vara anului 2021 a fost stabilită pentru: vineri - 14 mai 2021, între orele 14.00-18.00.

Înscrierile în grupurile online întocmite pe platforma Microsoft Teams pentru participarea la simulare pot avea loc până pe 10 mai 2021;

Sunt admişi spre înscriere în aceste grupuri şi participare la simularea examenului de Licenţă (proba scrisă) pe acestea NUMAI studenţii Facultăţii de Drept a Univ. "Al. I. Cuza" din Iaşi, înmatriculaţi în anul IV de studii de Licenţă, forma de învăţământ: I.F.R. şi cursanţii I.F.R. - pe grupul "IFR - Simulare probă scrisă examen Licenţă 2021 (Drept, UAIC Iaşi)"; şi I.F. (după caz, studenţi din grupele 1-4 sau 5-8) şi cursanţi I.F. - pe grupurile: "IF, 4A1-4A4 - Simulare probă scrisă examen Licenţă 2021 (Drept, UAIC Iaşi)", respectiv "IF, 4A5-4A8 & cursanţi (IF) - Simulare probă scrisă examen Licenţă 2021 (Drept, UAIC Iaşi)".

În aceste grupuri se vor înscrie doar persoanele care au în vedere participarea la simulare (dacă în vreunul din grupuri se înscrie din eroare şi vreo persoană care nu are interesul sau dreptul de a participa la simulare probei scrise a examenului de Licenţă, aceasta va lăsa o postare / va trimite un email către cu solicitarea de a fi exclus din grup anterior simulării)". Vă rugăm să solicitaţi confirmarea primirii email-ului şi să urmăriţi primirea confirmării.

Studenţii din promoţiile anterioare anului 2021 pentru acces pe Microsoft Teams vor trimite o cerere semnată şi scanată pe una din adresele email sau în funcţie de forma absolvită. Cererea va conţine Numele (forma din momentul absolvirii în cazul schimbării numelui şi numele schimbat), Prenumele, anul absolvirii, numărul matricol etc. Vă rugăm să solicitaţi confirmarea primirii email-ului şi să urmăriţi primirea confirmării. Crearea contului poate să dureze, de aceea vă rugăm să trimiteţi cererile până pe 1 mai 2021.

Grupurile Microsoft Teams create pentru înscriere şi susţinerea simulării:

- grupul "IFR - Simulare probă scrisă examen Licenţă 2021 (Drept, UAIC Iaşi)", care are codul de acces: l3al7q5 (pt. studenţii din anul IV şi cursanţii de la IFR )

- grupul "IF, 4A1-4A4 - Simulare probă scrisă examen Licenţă 2021 (Drept, UAIC Iaşi)", care are codul de acces : cohm6bs (pt. studenţii din anul IV IF doar grupele 1-4)

- grupul "IF, 4A5-4A8 & cursanţi (IF) - Simulare probă scrisă examen Licenţă 2021 (Drept, UAIC Iaşi)", care are codul de acces: 0prfato (pt. studenţii din anul IV IF, doar grupele 5-8 şi cursanţi IF)

Recomandarea este să testaţi accesul la cont pe dispozitivul pe care susţineţi testul (eventual să reverificaţi apartentenţa la grupul corespunzător) cu cel puţin 48 de ore înainte de test (în cazul unor probleme să fie timp pentru remedierea lor).

Reguli pentru simularea probei scrise a examenului de Licenţă din 14 mai 2021

Data simulării probei scrise a examenului de Licenţă din vara anului 2021 este 14 mai 2021 (interval 14-18).

Studenții care doresc să participe se vor înscrie în prealabil în echipele MsTeams comunicate, pe baza codurilor aferente (IFR, IF 4A1-4A4, IF 4A5-4A8 & cursanţi ).

Toți studenții vor accesa meeting-urile organizate în secțiunea General a grupurilor la ora 13.30.

În intervalul 13.35 – 13.50 va fi făcută verificarea identității tuturor studenților de către cadrul didactic care supraveghează meeting-ul respectiv. Identificarea se va face prin prezentarea la cameră a cărții de identitate/carnetului de student/pașaportului și rostirea cu voce tare a numelui și prenumelui.

Studenții au obligația de a avea camera deschisă pe toată perioada de desfășurare a probei, cu fundalul dezactivat.

Pe toată perioada de desfășurare a probei, studentul va avea întreaga figură încadrată în imagine, cu privirea orientată spre ecran. La solicitarea cadrului didactic care supraveghează meeting-ul, va fi deschis microfonul; în restul timpului, microfonul va rămâne închis.

Mult succes!

Biroul Executiv al Facultății de Drept
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.