Română english français

Examene finalizare studii de LICENŢĂ

EXAMEN LICENŢĂ IULIE 2018

luni , 04 iunie 2018
luni , 04 iunie 2018 (actualizat)

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL de LICENŢĂ:  sesiunea iulie 2018 şi februarie 2019

PERIOADA  DE  ÎNSCRIERE LA LICENŢĂ

20 - 21 IUNIE 2018 – pentru studenţii integralişti
26 -27 IUNIE 2018 – pentru studenţii care au promovat după sesiunea de restanţe


ACTE NECESARE:
- fişă înscriere -  se descarcă de pe site-ul facultăţii
- copie xerox după certificatul de naştere
- copie xerox după certificatul de căsătorie (pentru absolvenţii care şi-au schimbat numele)
- copie xerox după cartea de identitate
- copie xerox după paşaport (pt. studenţii străini)
- copie xerox după diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu (pentru cei care nu au la dosar)
- copie xerox după diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu (pentru absolvenţii care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2010 inclusiv)
- un exemplar din lucrarea de licenţă  
- declaraţia de originalitate, se completează din timp cu avizul coordonatorului lucrării, se ataşează la prima pagină sau se leagă la sfârşitul lucrării
- referatul lucrării va fi depus la Secretariat de către cadrul didactic îndrumător până la data de 28 iunie 2018.
- copie xerox a chitanţei pentru repetarea examenului de licenţă (unde este cazul).    Taxa pentru repetarea examenul de licenţă este de 200 lei (se achită la BRD, cod 30).
Studenţii restanţieri la taxa de şcolarizare/reexaminare sunt rugaţi să-şi achite debitele, în caz contrar nu vor fi înscrişi la examenul de licenţă.

EXAMENUL DE LICENŢĂ SE VA SUSŢINE  ÎN PERIOADA 2 – 8 IULIE 2018.

Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 2 iulie 2018, ora 10.
Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (pentru cei care au promovat proba 1) se va desfăşura în perioada 6-8 iulie 2018.

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARELOR TIP GRILĂ (variantă formular test licenţă)

Teste cu răspunsuri (barem) - EXAMEN DE LICENŢĂ - 12 februarie 2018 - PROBA 1 (+Anunt contestaţii barem proba 1 - toate contestaţiile formulate la barem au fost respinse)

Teste cu răspunsuri (barem) - EXAMEN DE LICENŢĂ - 3 iulie 2017 - PROBA 1  (+ Rezultatul contestaţiilor la barem, + MOTIVARE)

Teste cu răspunsuri (barem) - EXAMEN DE LICENŢĂ - 13 februarie 2017 - PROBA 1

Teste cu răspunsuri (barem) - EXAMEN DE LICENŢĂ - 27 IUNIE 2016 - PROBA 1
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.