Română english français

Examene finalizare studii de LICENŢĂ

Examen de LICENŢĂ începând cu sesiunea IULIE 2016

marți , 26 Ianuarie 2016
sâmbătă , 04 iunie 2016 (actualizat)

Desfăşurarea examenului de licenţă începând cu sesiunea iulie 2016

TEMATICĂ

Grila de examen va cuprinde 100 de întrebări, acoperind în mod proporţional toate disciplinele din tematica de licenţă.

Grilele de examen vor avea câte trei variante de răspuns, pentru fiecare întrebare. Doar unul dintre răspunsuri va fi corect.

Se va acorda un punct pentru fiecare grilă rezolvată integral.

Examenul va dura patru ore, începând de la ora 9.

Baremul va fi afişat la expirarea timpului pentru examen şi poate fi contestat în cursul următoarelor 24 de ore.

Rezultatele pot fi contestate în următoarele 24 de ore de la afişare.

Preşedintele Consiliului Facultăţii de Drept

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.