Română english français

Examene finalizare studii de MASTERAT

DISERTAŢIE IULIE 2017

marți , 23 mai 2017
luni , 19 iunie 2017 (actualizat)

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

21-22 IUNIE 2017 - pentru studenţii integralişti
26 şi 28 IUNIE 2017 - pentru studenţii care au promovat după sesiunea de restanţe


Acte necesare:
- fişă înscriere - se descarcă de pe site-ul facultăţii
- copie xerox după certificatul de naştere
- copie xerox după certificatul de căsătorie (pentru absolvenţii care şi-au schimbat numele)
- copie xerox după paşaport (pt. studenţii străini)
- copie xerox după cartea de identitate
- copie xerox de pe diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (pentru cei care nu au la dosar)
- copie xerox de pe diploma de licenţă, suplimentul la diplomă/foaia matricolă, diplomă bacalaureat (pentru cei care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2010 inclusiv)
- un exemplar din lucrarea de disertaţie
- declaraţia de originalitate, se completează din timp cu avizul coordonatorului lucrării, se ataşează la prima pagină sau se leagă la sfârşitul lucrării
- copie xerox a chitanţei pentru repetarea examenului de licenţă (unde este cazul)
TAXE:
Taxa pentru repetarea examenul de disertaţie este de 200 lei (se achită la BRD, cod 30).

Studenţii restanţieri la taxa de şcolarizare/reexaminare sunt rugaţi să-şi achite debitele, în caz contrar nu vor fi înscrişi la examenul de disertaţie.

LUCRAREA DE DISERTAŢIE SE VA SUSŢINE ÎN PERIOADA 5-6 IULIE 2017

PROGRAMAREA SUSŢINERII PE COMISII VA FI AFIŞATĂ PE SITE-UL FACULTĂŢII ÎN TIMP UTIL.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.8065 sec.