Română english français

Examene finalizare studii de MASTERAT

DISERTAŢIE FEBRUARIE 2017

duminică , 18 decembrie 2016
miercuri , 04 Ianuarie 2017 (actualizat)

PERIOADA  DE  ÎNSCRIERE: 7-8 FEBRUARIE 2017

Acte necesare:
- fişă înscriere - se descarcă de pe site, a se completa din timp cu semnătura coordonatorului lucrării
- copie xerox după certificatul de naştere
- copie xerox după certificatul de căsătorie (pentru absolvenţii care şi-au schimbat numele)
- copie xerox după paşaport (pt. studenţii străini)
- copie xerox după cartea de identitate
- un exemplar din lucrarea de disertaţie
- copie xerox de pe diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (pentru cei care nu au la dosar)

TAXE: Taxa pentru repetarea examenul de disertaţie este de 200 lei (se achită la BRD, cod 30).

Studenţii restanţieri la taxa de şcolarizare/reexaminare sunt rugaţi să-şi achite debitele, în caz contrar nu vor fi înscrişi la examenul de disertaţie.

LUCRAREA DE DISERTAŢIE SE VA SUSŢINE PE 16 FEBRUARIE.

PROGRAMAREA SUSŢINERII PE COMISII VA FI AFIŞATĂ PE SITE-UL FACULTĂŢII ÎN TIMP UTIL.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.7121 sec.