Română english français

Examene finalizare studii de MASTERAT

Adeverinţe de absolvire absolvenţi din sesiunea iulie 2016

vineri , 08 iulie 2016
vineri , 08 iulie 2016 (actualizat)

 

În atenţia absolvenţilor din sesiunea iulie 2016

Adeverinţele de absolvire se eliberează personal sau cu procură notarială, începând cu 11 iulie 2016, între orele 10-12 (acestea înlocuiesc diploma şi suplimentul de diplomă).

Nu se eliberează duplicate.

Absolvenţii trebuie să prezinte fişa de lichidare vizată integral (formularul se ridică de la secretariat, în cazul în care nu aţi primit, deja, în momentul înscrierii la licenţă/disertaţie) şi cartea de identitate. Nu se eliberează diplome, suplimente de diplomă sau situaţii şcolare.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.6981 sec.