Română English Français

TEMATICĂ INTERVIU: CARIERĂ JUDICIARĂ

Tematică interviu

1. Participanții în procesul penal. Participanții în procesul civil.

2. Izvoarele dreptului.

3. Incompatibilități și interdicții privind profesiile juridice.

Bibliografie.

Candidaţii pot utiliza orice material bibliografic care tratează tematica din punct de vedere ştiinţific.

Bibliografie orientativă

Pentru tema nr. 1 candidații pot utiliza orice manual, curs sau tratat de Drept procesual penal (Partea Generală) tratând Noul cod de procedura penală (intrat in vigoare la 01.02.2014).

Pentru tema nr. 2 candidații pot utiliza orice manual de Teoria generală a dreptului.

Pentru tema nr. 3 candidații vor utiliza legile de organizare a profesiilor juridice.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.