Română English Français

TEMATICĂ INTERVIU: ȘTIINȚE PENALE


1.Argumentarea rolului programului de master ales în dezvoltarea carierei – max. 10 minute;
2.Prezentarea unui aspect din tematica publicată, la alegerea candidatului – max. 10 minute.

TEMATICA aferenta probei orale – INTERVIU
1)Generalități privind izvoarele dreptului penal (inclusiv cunoașterea tipurilor de decizii aparținând jurisprudenței obligatorii a Curții Constituționale și Înaltei Curți de Casație și Justiție) și aplicarea legii penale în timp.
2)Generalități privind reglementările penale generale și doctrina corespunzătoare instituției fundamentale a infracțiunii (trăsături esențiale ale infracțiunii; conținutul juridic al infracțiunii; cauzele care exclud infracțiunea; formele infracțiunii după etapele de desfășurare a activității infracționale; unitatea infracțională; pluralitatea de infracțiuni; pluralitatea de făptuitori).
3)Generalități privind reglementările penale generale și doctrina corespunzătoare instituțiilor fundamentale constând în răspunderea penală  și sancțiunile de drept penal (cauzele care înlătură răspunderea penale; cauzele care înlătură / modifică executarea pedepsei; tipurile / formele / limitele sancțiunilor de drept penal: pedepse, măsuri educative, măsuri de siguranță; individualizarea sancțiunilor de drept penal și individualizarea executării sancțiunilor de drept penal).
4)Aspecte de bază ale unor incriminări esențiale prin care se protejează persoana (din rândul infracțiunilor contra persoanei: infracţiuni contra vieţii – art. 188-192 C. pen.;
unele infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii – art. 193-196 C. pen.; infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie – art. 199 și art. 200 C. pen.; infracţiuni contra libertăţii persoanei – art. 205-208 C. pen.; unele infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale – art. 218 și art. 220 C. pen.; unele infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private – art. 224 și art. 225 C. pen.).
5)Aspecte de bază ale unor incriminări esențiale prin care se protejează patrimoniul (din rândul infracțiunilor contra patrimoniului: furtul – art. 228-232 C. pen.; tâlhăria – art. 233, art. 234 și art. art. 236 C. pen.; unele infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii – art. 238, art. 242-244 și art. 248 C. pen.; distrugerea şi tulburarea de posesie – art. 253-256 C. pen.).


Bibliografie:
Candidaţii pot utiliza orice material bibliografic care tratează tematica din punct de vedere ştiinţific.

Bibliografie orientativă:
1)George ANTONIU, Tudorel TOADER (coordonatori) ș.a. (colectiv): „Explicaţiile noului Cod penal”, Vol. I – II (Partea generală - 2015), vol. III-V  (Partea specială – 2015-2016), Editura Universul Juridic, Bucureşti.
2)Valerian CIOCLEI: „Drept penal. Partea specială (I). Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2016.
3)Vasile DOBRINOIU, Ilie PASCU, Mihai Adrian HOTCA, Ioan CHIȘ, Mirela GORUNESCU, Costică PĂUN, Norel NEAGU, Maxim DOBRINOIU, Mircea Constantin SINESCU: „Noul Cod penal comentat. Partea specială”, ediția a III-a (revăzută și adăugită), Editura Universul Juridic, București, 2016.
4)Constantin MITRACHE, Cristian MITRACHE: „Drept penal român. Partea generală” (ediția a II-a, revăzută și adăugită), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016.
5)Ilie PASCU, Vasile DOBRINOIU, Traian DIMA, Mihai Adrian HOTCA, Costică PĂUN, IOAN CHIȘ, Mirela GORUNESCU, Maxim DOBRINOIU: „Noul Cod penal comentat. Partea generală”, ediția a III-a (revăzută și adăugită), Editura Universul Juridic, București, 2016.
6)Viorel PAŞCA: „Drept penal. Partea generală”, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
7)Florin STRETEANU, Daniel NIŢU: „Drept penal. Partea generală. Vol. I (curs universitar)”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
8)Tudorel TOADER (coordonator), Maria Ioana MICHINICI, Ruxandra RĂDUCANU, Anda CRIŞU-CIOCÎNTĂ, Sebastian RĂDULEŢU, Mihai DUNEA: „Noul Cod penal. Comentarii pe articole”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.