Română English Français

TEMATICĂ INTERVIU: DREPT EUROPEAN

Pentru BĂLŢI, Republica Moldova, interviul va fi susţinut de candidaţi imediat după depunerea dosarului.

Interviul va consta în:

1.Argumentarea rolului programului de master ales în dezvoltarea carierei – max. 10 minute;
2.Prezentarea unui aspect din tematica publicată, la alegerea candidatului – max. 10 minute.

TEMATICA aferenta probei orale – INTERVIU
1.Organizațiile europene și raporturile care se stabilesc între acestea și statele membre;
2.Drepturile omului în Europa;
3.Influența dreptului european în sistemul de drept românesc.

Bibliografie:
Candidaţii pot utiliza orice material bibliografic care tratează tematica din punct de vedere ştiinţific.

Bibliografie orientativă:
1.Klaus-Dieter Borchardt, ABC-ul dreptului Uniunii Europene, Oficiul Pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2011, disponibilă la:
http://bookshop.europa.eu/ro/abc-ul-dreptului-uniunii-europene-pbOA8107147
2.Andrei Popescu, Organizații europene și euroatlantice, Editura Universul juridic, București, 2009
3.John Pinder, Uniunea Europeană. O foarte scurtă introducere, Editura All, București, 2005
4.Jean Francois Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2009
5.www.europa.eu, http://www.coe.int


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.