Română english français

Admitere studii universitare de masterat 2018


ADMITERE STUDII DE MASTERAT 2018 (IULIE ŞI SEPTEMBRIE )
CAZARE pentru anul I, studii de masterat şi studii de licenţă, pentru anul universitar 2018-2019
Rezultate admitere Studii de MASTERAT, RUNDA 1, SEPTEMBRIE 2018 (afişare 14.09.2018)
Rezultate admitere Studii de MASTERAT, RUNDA 4, IULIE 2018 (afişare 14.09.2018)
In atenția candidaților la masterat, sesiunea iulie 2018:
1. A fost publicata Hotărârea de Guvern (de modificare si completare a HG nr 185/2018) privitoare la programele de masterat. In consecinta specializarile Stiinte penale, Criminalistica si Dreptul afacerilor au durata de 1 an. Totodata, sunt introduse doua specializari noi - Carieră judiciară si Jurisdicții speciale, tot cu durata de 1 an.(Click pentru a vizualiza anexa hotărârii)
2. În acest an universitar, Facultatea de Drept va organiza concurs de admitere doar pentru specializarea Carieră judiciară din cele două noi specializări (Carieră judiciară şi Jurisdicții speciale)
3. Candidatii cu optiuni pentru specializarea nouă(Carieră Judiciară) vor fi contactaţi telefonic, în data de 7 septembrie 2018 pentru programarea la interviu. Interviurile vor avea loc in datele de 11 si 12 septembrie 2018, interval orar 12-16 (Comisia 1 - sala de consiliu, Comisia 2 - V. Pella.).
Numărul de locuri pentru admiterea la Masterat din septembrie 2018 este de 15 (din care 2 rromi buget). În măsura în care locurile bugetate disponibile în cadrul departamentului “Centrul de Studii Europene” nu vor fi ocupate în sesiunea de admitere organizată în perioada 10-12 septembrie 2018, există posibilitatea realocării acestora către celelalte mastere organizate de Facultatea de Drept.
CAZARE pentru anul I, studii de masterat şi studii de licenţă, pentru anul universitar 2018-2019
Rezultate admitere Studii de MASTERAT, RUNDA 3, Iulie 2018 (afişare 1.08.2018)
Rezultate admitere Studii de MASTERAT, RUNDA 2, Iulie 2018 (afişare 29.07.2018)
Rezultate admitere Studii de MASTERAT, runda 1, Iulie 2018 (afişare 24.07.2018)
Atenţie: Admiterea pentru BĂLŢI, Republica Moldova, STUDII DE MASTERAT 2018. Specializare: DREPT EUROPEAN, Durata: 2 ani, Forma: învăţământ cu frecvenţă (IF) are o pagină web dedicată (click)
ADMITERE - Români de PRETUTINDENI (categoria include Rep. Moldova.)
Atenţie: Românii de pretutindeni se inscriu centralizat la nivel de universitate: Admitere online pentru candidați din Republica Moldova, etnici români și Diaspora - http://inscriere-etnici.uaic.ro/
Românii de pretutindeni trebuie să susţină interviul (în funcţie de opţiuni, separat la fiecare specializare pentru care s-a optat în fişa de înscriere) în sălile: S1 - Drept European, S2 - Dreptul Afacerilor, Amfiteatrul D (Mihail Eliescu) - Științe Penale, Laborator criminalistică - Criminalistică. Românii de PRETUTINDENI pot opta pentru susţinerea interviului online, în acest caz vor specifica într-o cerere ataşată dosarului ziua în care doresc să susțină interviul și vor aștepta confirmarea programării. Comunicarea video şi audio se va face prin intermediul aplicaţiei Skype (contul fiind "Facultatea de Drept IASI"). Interviul online, conform metodologiei, va fi inregistrat.
Pentru înscrierile online "românii de PRETUTINDENI" nu plătesc taxă de înscriere.

Desfăşurare admitere studii de masterat pe ETAPE Români
Etapa 1:
10-12 septembrie 2018 între orele: 9.00-16.00
Completare fişă de înscriere Amfiteatrul III.9 („Matei Cantacuzino”)
Depunere dosar în Amfiteatrul III.9 („Matei Cantacuzino”)
sau depunere dosar online http://inscriere.uaic.ro
Etapa 2: - INTERVIU
12 septembrie 2018, de la ora 15.00 pentru specializările: Drept European, Dreptul Afacerilor, Științe Penale, Criminalistică (sălile sunt precizate mai jos)
11-12 septembrie 2018, între orele 12.00-16.00 pentru specializarea Carieră Judiciară, Comisia 1 - sala de consiliu, Comisia 2 - V. Pella..

Susţinere interviu de către candidaţii din România înscrişi, inclusiv cei inscrişi online. Interviul va avea loc în sălile: S1 - Drept European, S2 - Dreptul Afacerilor, Amfiteatrul D (Mihail Eliescu) - Științe Penale, Laborator criminalistică - Criminalistică.
Pentru interviu se poate opta ca acesta să fie susţinut online, în acest caz candidaţii vor specifica într-o cerere ataşată dosarului ziua în care doresc să susțină interviul (specificând o ora din intervalele de mai sus) și vor aștepta confirmarea programării. Comunicarea video şi audio se va face prin intermediul aplicaţiei Skype (contul fiind "Facultatea de Drept IASI"). Interviul online, conform metodologiei, va fi inregistrat.
Etapa 3:
Afişarea rezultatelor :
Etapa 4:
Înmatricularea (confirmarea locului de către candidaţii admişi) :

Adresă web cu informaţii suplimentare: http://admitere.uaic.ro/

Atenţie:

Facultatea de Drept a propus completarea şi modificarea programelor de master, după cum urmează:

Carieră Judiciară (durata studiilor 1 an) – specializare nouă
Jurisdicţii Speciale (durata studiilor 1 an) – specializare nouă
Ştiinţe Penale (durata studiilor 1 an) – reducere de la 2 ani de studii
Dreptul afacerilor (durata studiilor 1 an) – reducere de la 2 ani de studii
Criminalistică (durata studiilor 1 an) – reducere de la 2 ani de studii
Drept european (durata studiilor 2 ani) – nemodificat
Drept european – extensiunea Bălţi (durata studiilor 2 ani) - nemodificat

În şedinţa ARACIS din 26 aprilie 2018 aceste propuneri au fost evaluate şi avizate favorabil (http://www.aracis.ro/rezultate-evaluari/evaluari/evaluari-single/view/hotarari-29032018-1/103/).


ADMITERE ONLINE
Adresă web înscriere, încărcare documente etc.: http://inscriere.uaic.ro
Atenţie! Nu se pot înscrie online candidaţii care doresc să beneficieze de vreo formă de scutire de la plata taxei de înscriere!
Candidații la admitere masterat 2018 (toate specializările) care depun dosarul de concurs on-line vor specifica într-o cerere ataşată dosarului ziua în care doresc să susțină interviul și vor aștepta confirmarea programării.
Specializări: învăţământ cu frecvenţă (IF) (2 ani)
- Drept european - (IF): Se pot înscrie absolvenţii studiilor de licenţă ai oricărei facultăţi cu condiţia frecventării în semestrul I master a cursului complementar de Teoria generală a dreptului, finalizat cu examen (cu excepţia celor care l-au promovat deja) - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (DE)
- Dreptul afacerilor - (IF): se adresează, în principal, absolvenţilor Facultăţilor de Drept, Ştiinţe economice şi Administraţie publică - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (DA)
- Ştiinţe penale - (IF): se pot înscrie absolvenţi ai studiilor de licenţă cu condiţia acumulării a minim 30 de credite pe durata studiilor de licenţă la disciplinele de specialitate (drept penal general, drept penal special şi drept procesual penal) - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (SP)
- Criminalistică - (IF): se adresează, în principal, absolvenţilor studiilor de licenţă din domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină, Medicină veterinară, Medicină Dentară sau Ştiinţe inginereşti - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (C)
- Carieră Judiciară - (IF): Tematică/ Bibliografie INTERVIU (C.J.)
- Jurisdicţii Speciale - (IF): (În acest an universitar, Facultatea de Drept va organiza concurs de admitere doar pentru specializarea Carieră judiciară din cele două noi specializări (Carieră judiciară şi Jurisdicții speciale))
CENTRUL DE STUDII EUROPENE - http://cse.uaic.ro
- Studii Europene (IF și IFR) *
- Dezvoltare Regională (IF) *
- Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE(IF) *- limba engleză
Pentru masterele Centrului de Studii Europene, admiterea se organizează în cadrul centrului (inclusiv interviul) - CORPUL I
IF= învăţământ cu frecvenţă (ZI) IFR= învăţământ cu frecvenţă REDUSĂ (I.F.R.)
CRITERII DE ADMITERE
- 60% media obţinută la examenul de licență
- 40% nota la interviu în limba de predare a programului
Criteriu de departajare pentru medii egale:
- media generală a anilor de studii
- nota obţinută la proba "Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate" din cadrul examenului de licenţă.
- dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
NUMĂR DE LOCURI - total: 15 (din care 2 rromi buget). În măsura în care locurile bugetate disponibile în cadrul departamentului “Centrul de Studii Europene” nu vor fi ocupate în sesiunea de admitere organizată în perioada 10-12 septembrie 2018, există posibilitatea realocării acestora către celelalte mastere organizate de Facultatea de Drept.
- învăţământ cu frecvenţă (IF): 15 ( din care 2 rromi buget) - Drept European *; Științe Penale *; Dreptul Afacerilor *; Criminalistică* ; - Carieră Judiciară *.
În atenţia candidaţilor la studii de masterat, specializările Dreptul afacerilor, Ştiinţe penale şi Criminalistică: dacă până la finalizarea procesului de admitere se va publica în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern de reorganizare a acestora, durata lor va fi de 1 an.
* Locurile cu taxă se vor repartiza pe specializări în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de standardele ARACIS privind numărul de masteranzi din grupă.
CENTRUL DE STUDII EUROPENE (http://cse.uaic.ro)
- învăţământ cu frecvenţă (IF) Buget: - Studii Europene, - Dezvoltare Regională ( RROMI), - Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE(limba engleză)
- învăţământ cu frecvenţă (IF) Taxă: - Studii Europene, - Dezvoltare Regională, - Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE(limba engleză)
- învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) Taxă: Studii Europene
CALENDAR ADMITERE - SEPTEMBRIE
- înscrierea candidaţilor: 10-12 septembrie 2018 între orele: 9.00-16.00, Amfiteatrul III.9 („Matei Cantacuzino”)
- Interviul :12 septembrie 2018, de la ora 15.00 pentru specializările: Drept European, Dreptul Afacerilor, Științe Penale, Criminalistică (sălile sunt precizate mai jos)
11-12 septembrie 2018, între orele 12.00-16.00 pentru specializarea Carieră Judiciară, Comisia 1 - sala de consiliu, Comisia 2 - V. Pella.
Susţinere interviu de către candidaţii din România înscrişi, inclusiv cei inscrişi online. Interviul va avea loc în sălile: S1 - Drept European, S2 - Dreptul Afacerilor, Amfiteatrul D (Mihail Eliescu) - Științe Penale, Laborator criminalistică - Criminalistică.
Pentru masterele Centrului de Studii Europene interviul se organizează în corpul I, sala I4 - detalii (click)
- afişarea rezultatelor:
INTERVIUL ONLINE
Precizări privind susţinerea online a interviului
CAZARE PE PERIOADA ADMITERII
Informaţii complete găsiti la adresa: https://admitere.uaic.ro/cazarea-pe-timpul-admiterii/
TAXE
Candidaţii românii de pretutindeni sunt scutiti de plata taxei de înscriere conform Ordinului anexat.
Taxa de înscriere (Români şi romi): 300 Lei (250 lei pentru înscriere DOSAR online, http://inscriere.uaic.ro). IMPORTANT! Tabel coduri facultăţi!
Taxa de înscriere se plăteşte o singură dată indiferent de numărul de specializări pentru care se optează.
Taxa de scolarizare: - învăţământ cu frecvenţă (zi) cu taxa: 1400 Lei / semestru
Informaţii realizare plăţi
CENTRUL DE STUDII EUROPENE (http://cse.uaic.ro)
Taxa de înscriere: 150 lei
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII - ROMÂNI ŞI ROMI (pentru Românii de pretutindeni găsiţi mai jos)
1. FIŞĂ TIP DE ÎNSCRIERE (Români - inclusiv Rromi)
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
•La completarea opțiunilor, vă rugăm să aveți în vedere criteriile specifice de la fiecare specializare în parte și să nu inserați opțiuni pentru specializările la care nu aveți dreptul să vă înscrieți.
2. DIPLOMA DE BACALAUREAT şi FOAIE MATRICOLĂ obţinute în România (în original și fotocopie)
sau ATESTAT(în original și fotocopie) de echivalare emis de C.N.R.E.D.
3. DIPLOMA DE LICENȚĂ (în original și fotocopie) obţinută în România şi Suplimentul la diplomă / FOAIA MATRICOLĂ A STUDIILOR DIN TIMPUL FACULTĂȚII (în original și fotocopie) , doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de licență.
sau ATESTAT(în original și fotocopie) de echivalare emis de C.N.R.E.D.
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2017 şi 2018 (în original și fotocopie)
Candidaţii care au absolvit universităţi private, trebuie să prezinte dovada acreditarii specializării pe care au absolvit-o.
4. DIPLOMA DE MASTER (în original și fotocopie) pentru candidaţii care se înscriu la al doilea program de studii universitare de master;
5. original* şi fotocopie după CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România) / PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
6. original* şi fotocopie după CERTIFICATUL DE NAŞTERE;
7. original* şi fotocopie după CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
8. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale.
9. În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă sau de masterat) şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă (studii de licenţă sau de masterat). (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul).
10. În cazul candidaţilor care solicită susţinerea interviului online, CERERE EXPRESĂ JUSTIFICATĂ adresată comisiei de admitere.
11. 3 fotografii color tip buletin - (cu numele scris pe verso). Vă rugăm să așezați fotografiile într-un plic sau să le prindeți cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor.
12. CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ADMITERE
- Taxa de înscriere poate fi achitată la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28).
Se menţionează: numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea corectă a facultăţii (Facultatea de Drept, Univ. “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
Dovada plăţii va fi anexată dosarului de candidatură.
IMPORTANT!
Dacă doriți să vă înscrieți/înmatriculați în week-end, puteți achita taxa până vineri. Precizăm că sâmbăta și duminica sunt deschise în Iași filialele BRD din centrele comerciale Carrefour și Kaufland.
13. UN DOSAR PLIC - în care veți așeza actele în ordinea precizată mai sus. Pe coperta dosarului veți scrie CORECT și LIZIBIL numele și prenumele.
• Persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie vor scrie numele şi prenumele din certificatul de naștere şi la sfârşit numele după căsătorie. De exemplu: Popescu V. Maria căs. Ionescu.
(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
Notă: prin "fotocopie" se înţelege o copie simplă alb-negru, nelegalizată.
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII (Români de pretutindeni)
1. FIŞĂ TIP DE ÎNSCRIERE (Români de pretutindeni)
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
2. Original* și copie după B.I./C.I./actul de identitate, inclusiv anexa cu domiciliul, în cazul candidaţilor din R. Moldova;
3. Original* și copie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
4. Original* și copie după pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;
5. Declarație pe proprie răspundere că persoana în cauză nu are rezidenţa/ domiciliul stabil pe teritoriul României.
6. Original* și copie după certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);
7. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare (Anexa nr. 3) - cu excepția candidaților din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românesc;
8. Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
9. Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
10. Copia diplomei de Licență sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent), tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
11. Copii ale suplimentului la diplomă/foilor matricole pentru studiile de licență absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
sau copia ADEVERINŢEI DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2017 şi 2018 (în original și fotocopie)
Candidaţii care au absolvit universităţi private, trebuie să prezinte dovada acreditarii specializării pe care au absolvit-o.
Notă: Documentele originale privind studiile, diploma de bacalaureat, foaia matricolă studii liceale, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/ foaia matricolă studii de licenţă, rămân pe parcursul celor 2 ani ai studiilor de masterat în dosarul de student.
12. Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
13. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale.
14. În cazul persoanelor care urmează sau au urmat studii la nivel de masterat în cadrul unei instituţii de învăţământ superior din România, trebuie prezentată o ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate cu finanţare de la buget sau cu taxă, dacă a beneficiat de bursă şi în caz afirmativ, numarul de semestre în care a beneficiat de bursă.
Extras din legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii.
15. Declarație pe proprie răspundere că persoana în cauză nu a beneficiat deloc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (bursă sau scutire de taxe şcolare) pentru nivelul de studii solicitat (în orice domeniu de studii de masterat).
16. 2 fotografii (3x4 cm) color tip buletin - (cu numele scris pe verso). Vă rugăm să așezați fotografiile într-un plic sau să le prindeți cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor.
17. UN DOSAR PLIC - în care veți așeza actele în ordinea precizată mai sus. Pe coperta dosarului veți scrie CORECT și LIZIBIL numele și prenumele.
• Persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie vor scrie numele şi prenumele din certificatul de naștere şi la sfârşit numele după căsătorie. De exemplu: Popescu V. Maria căs. Ionescu.
Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diplomele, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.
(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
Notă: prin "fotocopie"(copie) se înţelege o copie simplă alb-negru, nelegalizată.
Notă: pentru documentele necesare care sunt în LIMBA RUSĂ sau în LIMBA ROMÂNĂ, dar cu CARACTERE CHIRILICE, este necesară TRADUCEREA LEGALIZATĂ.
INFORMAŢII UTILE
Atenţie:
Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.
Candidaţii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ complet, cu forma de învăţământ).
Candidaţii cetăţeni români cu domiciliul în România, dar cu studii efectuate în străinătate (inclusiv Republica Moldova) vor prezenta la înscriere diploma de bacalaureat echivalată de Ministerul Educaţiei Naţionale (CNRED).
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 art. 199:
(3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul.
În conformitate cu H.G. 404/29.03.2006 şi metodologia de admitere în ciclul de studii universitare de MASTER:
Art.9 c) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru ciclul de studii universitare de master. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă (pe întreaga perioadă a şcolarizării), indiferent de forma de învăţământ. Ei au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Penal.
Cadru normativ
REGULAMENTE / METODOLOGII / LEGISLATIE
Metodologie admitere studii de masterat
Recunoaşterea studiilor din străinătate (diplomă de bacalaureat, studii de licenţă) (2018)
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului UE 2016/679

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.