Română english français

Rezultate admitere Studii de MASTERAT, septembrie 2017 (afişare 12.09.2017)

ANUNŢ – CONTESTAŢII - ADMITERE STUDII DE MASTERAT 2017 - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Rezultatele actualizate au fost afișate pe data de 12.09.2017, la ora 16.00.
Termenul pentru formularea contestațiilor este de 24 de ore de la afișare (până pe data de 13.09.2017, orele 16:00)!

Contestația:
a) va fi trimisă  pe e-mail (atașată), la adresa: , scanată (cu semnătură)  / sau:
b) va fi trimisă prin fax, la nr. de fax: +40 232 201858 (cu semnătură)

CONDIŢII PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI LA STUDII DE MASTERAT – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Înmatricularea va fi realizată la Secretariatul Facultății de Drept, în zilele 13-14 septembrie 2017, în intervalul orar 10-12.

După afişarea rezultatelor (SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017) pe data de 12 septembrie 2017, pentru a ocupa locul obţinut la concurs, candidaţii admişi trebuie să se înmatriculeze. În perioada 13-14 septembrie 2017, în intervalul orar 10-12, candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII:

1. Să depună la dosar diploma de bacalaureat/diploma de licenţă/ adeverinţa de absolvire/supliment de diplomă/foaia matricolă ÎN ORIGINAL, indiferent de forma de finanţare (buget/taxă)..

2. Să încheie Contractul de STUDII.

3. În cazul în care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei. Taxa se achită la orice agenţie BRD, cod 38 - taxă de înmatriculare. In cazul retragerii dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie.

4. În cazul în care au fost admişi pe locuri cu taxă vor achita 700 lei pentru cursuri cu frecvenţă (avans din taxa semestrială de 1400 lei). Taxa se achită la orice agenţie BRD, cod 31 - taxă de şcolarizare.

IMPORTANT! Candidaţii declaraţi respinşi după ultima rundă de înmatriculări au obligaţia de a-şi retrage dosarul de înscriere până la data de 1 octombrie 2017.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.