Română english français

Rezultate admitere Studii de MASTERAT, RUNDA 1, SEPTEMBRIE 2018 (afişare 14.09.2018)

Candidații pot formula contestații la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afișarea acestora (14 septembrie 2018 ora 12.00)

Contestațiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin email la adresa admitere.drept@uaic.ro.

În cazul în care sunt trimise prin e-mail, contestaţiile trebuie să fie semnate de titular, scanate şi ataşate e-mailului, în caz contrar nefiind luate în considerare.

CAZARE pentru anul I, studii de masterat şi studii de licenţă, pentru anul universitar 2018-2019

INMATRICULĂRI (confirmarea locului + completarea contractelor de studii): 14.09.2018 între orele 12.00-16.00, 15.09.2018 între orele 09.00-13.00), 17-18.09.2018 între orele 10.00-12.00,  la secretariatul Facultăţii de Drept

Candidații declarați ADMIS la specializarea CARIERĂ JUDICIARĂ au următoarele obligații:

Candidații care au fost declarați respins în sesiunea iulie 2018 și care s-au prezentat la interviu în septembrie 2018 trebuie să confirme locul prin achitarea taxei de 50 lei la buget/700 lei la taxă, iar apoi fie trimit dovada plății pe mail la adresa mandachi@uaic.ro și așteaptă confirmarea înmatriculării, fie se prezintă personal la secretariatul facultății și încheie contractul de studii.

Candidații declarați ADMIS la specializările Dreptul afacerilor/ Criminalistică, în sesiunea septembrie 2018, au următoarele obligații: să confirme locul prin achitarea taxei de 50 lei la buget/700 lei la taxă, iar apoi fie trimit dovada plății pe mail la adresa mandachi@uaic.ro și așteaptă confirmarea înmatriculării, fie se prezintă personal la secretariatul facultății și încheie contractul de studii.

În atenția candidaților declarați „ADMIS” în Runda a IV-a, Masterat,

După afişarea rezultatelor rundei IV pe data de 14 septembrie 2018, candidaţii declaraţi admişi au următoarele OBLIGAŢII:
1. Să depună la dosar actele de studiu în original, indiferent de forma de finanţare (buget/taxă), cu excepţia celor înmatriculaţi la buget la altă facultate ( caz în care vor depune la dosar o adeverință eliberată de instituția de învățământ unde se află actele de studiu în original).
2. Să încheie Contractul de STUDII corespunzător categoriei în care au fost admiși.
3. În cazul în care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget, vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei. Taxa se achită la orice agenţie BRD, cod 38 - taxă de înmatriculare. În cazul retragerii dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie.
4. În cazul în care au fost admişi pe locuri cu taxă, vor achita 700 lei. Taxa se achită la orice agenţie BRD, cod 31 - taxă de şcolarizare.

După expirarea termenului de 4 zile (pe data de 18 septembrie 2018), candidaţii admişi care nu au încheiat Contractul de studii, nu au depus actele în original (după caz) şi nu au achitat taxele aferente VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.