Română english français

Rezultate FINALE admitere Studii de MASTERAT, ACTUALIZARE LISTE iulie+septembrie 2017 - (afişare 28.09.2017) - suplimentare locuri BUGET

ÎN ATENŢIA CADIDAŢILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
Rezultatele actualizate au fost afișate pe data de 28.09.2017, la ora 10.00.
Termenul pentru formularea contestațiilor este de 24 de ore de la afișare (până pe data de 29.09.2017, orele 10:00)!

Contestația:
a) va fi trimisă  pe e-mail (atașată), la adresa: , scanată (cu semnătură)  / sau:
b) va fi trimisă prin fax, la nr. de fax: +40 232 201858 (cu semnătură)

Candidaţii care au trecut de pe locuri cu taxă pe locuri finanţate de la buget, trebuie să plătească taxa de înmatriculare de 50 de lei(modalitatea de plată e descrisă în condiţiile de înmatriculare) şi pot să depună cerere de restituire (împreună cu un extras de cont şi chitanţa în original pentru cei 700 lei) la Cabinetul 36, dna Anca Netedu +40 232 201380, .

Înmatricularea va fi realizată la Secretariatul Facultății de Drept, în ziua de 29 septembrie 2017, în intervalul orar 10-12.

CONDIŢII PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI LA STUDII DE MASTERAT

După afișarea rezultatelor, pe data de 28 septembrie 2017, pentru a ocupa locul obținut la concurs, candidații care trec de la statutul de RESPINS la ADMIS și candidații admiși într-o altă categorie decât cea inițială (IF buget, IF taxă) trebuie să se înmatriculeze. Candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII:

1. Să depună la dosar diploma de bacalaureat/diploma de licenţă/ adeverinţa de absolvire/supliment de diplomă/foaia matricolă ÎN ORIGINAL, indiferent de forma de finanţare (buget/taxă)..

2. Să încheie Contractul de STUDII.

3. În cazul în care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei. Taxa se achită la orice agenţie BRD, cod 38 - taxă de înmatriculare. In cazul retragerii dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie.

4. În cazul în care au fost admişi pe locuri cu taxă vor achita 700 lei pentru cursuri cu frecvenţă (avans din taxa semestrială de 1400 lei). Taxa se achită la orice agenţie BRD, cod 31 - taxă de şcolarizare.

IMPORTANT! Candidaţii declaraţi respinşi după ultima rundă de înmatriculări au obligaţia de a-şi retrage dosarul de înscriere până la data de 1 octombrie 2017.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.4843 sec.