Română english français

Rezultate admitere Studii de MASTERAT, RUNDA 1, Iulie 2018 (afişare 24.07.2018)

Candidații pot formula contestații la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afișarea acestora (24 IULIE 2018 ora 16.00)

Contestațiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin email la adresa admitere.drept@uaic.ro.

În cazul în care sunt trimise prin e-mail, contestaţiile trebuie să fie semnate de titular, scanate şi ataşate e-mailului, în caz contrar nefiind luate în considerare.

CAZARE pentru anul I, studii de masterat şi studii de licenţă, pentru anul universitar 2018-2019

** În atenția candidaților declarați „RESPINS” la afișarea rezultatelor admitere masterat, sesiunea IULIE 2018, se vor avea în vedere următoarele:
1. Candidații au la dispoziție posibilitatea de a-și păstra dosarul depus la comisia de admitere, dar trebuie să realizeze o cerere prin care să solicite în mod expres participarea la admiterea din septembrie. Totodată, în condițiile în care acești candidați își manifestă în continuare dorința de a participa la concursul de admitere din luna septembrie, depunerea dosarului se va putea realiza fără plata unei noi taxe de admitere, fiind valabilă taxa achitată în luna iulie.
2. Candidații cu opțiuni pentru cele două noi specializări (Carieră judiciară și Jurisdicții speciale) vor lăsa dosarele la comisia de admitere, iar după publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern privitoare la aprobarea înființării acestora, vor fi contactați telefonic în vederea programării pentru susținerea interviului.

Înmatricularea (confirmarea locului de către candidaţii admişi) - pentru runda 1: 25 - 29 iulie 2018
Miercuri 25 iulie, interval orar 9.00 — 16.00
Joi 26 iulie, interval orar 9.00 — 16.00
Vineri 27 iulie, interval orar 9.00 — 16.00
Sambata 28 iulie, interval orar 9.00 — 13.00
Duminica 29 iulie, interval orar 9.00 — 13.00

Pentru confirmarea locului, candidaţii admişi la studii de masterat în anul universitar 2018 – 2019 trebuie să completeze contractul de studii în amf. I.1, apoi să se prezinte la Comisia de admitere, în sala V. Pella.
Pentru retragerea dosarului, candidaţii la studii de masterat în anul universitar 2018 – 2019 trebuie să completeze fişa de retragere în amf. I.1, apoi să se prezinte la Comisia de admitere, în sala V. Pella, pentru primirea dosarului.

După afişarea rezultatelor la concursul de admitere la studii de masterat, pe data de 24 iulie 2018, pentru a ocupa locul obţinut la concurs,candidaţii admişi trebuie să îşi confirme locul.
În perioada 25-29 iulie 2018, candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII:
1. Să depună la dosar diploma de bacalaureat/diploma de licenţă/ adeverinţa de absolvire/supliment de diplomă/foaia matricolă ÎN ORIGINAL, indiferent de forma de finanţare (buget/taxă).
2. Să încheie Contractul de STUDII.
3. a) În cazul în care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei. In cazul retragerii dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie.
3. b) În cazul în care au fost admişi pe locuri cu taxă vor achita 700 lei pentru cursuri cu frecvenţă (avans din taxa semestrială de 1400 lei).
După expirarea termenului de 5 zile (pe 29 iulie 2018), candidaţii admişi care nu au încheiat Contractul de studii, nu au depus actele în original (după caz) şi nu au achitat taxele aferente VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI. Locurile rămase libere vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere (în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunea exprimată la înscriere), dacă aceştia nu şi-au retras dosarul între timp.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.