Română english français

Rezultate admitere Studii de MASTERAT, Iulie 2017 (afisare 25.07.2017)

PROGRAM CONFIRMARE LOC STUDII DE MASTERAT SALA V. PELLA
26 – 28 IULIE 2017 – 9-17
29 – 30 IULIE 2017 – 9-13

Distribuţia locurilor bugetate (Atenţie !!! a locurilor pe specializări, nu a candidaţilor pe locuri) pe specializări s-a realizat proporţional cu numărul de înscrişi având prima opţiune pe acea specializare.

În termen de 24 de ore de la momentul afişării rezultatelor concursului de admitere la studii de Masterat, pentru anul universitar 2017-2018, se pot depune CONTESTAŢII LA REZULTATELE astfel afişate.
Potrivit Metodologiei U.A.I.C. pentru admiterea la studiile de Masterat (art. 47), la probele orale nu se admit contestaţii !
Afişarea rezultatelor a avut loc astăzi, 25.07.2017, la ora 16.00 - prin urmare, termenul de contestaţii expiră în data de 26.07.2017, la ora 16.00 .
Contestaţiile se pot depune în format fizic, la Secretariatul Facultăţii de Drept (în programul de lucru al Secretariatului: 8:00-16:00), sau se pot trimite pe e-mail (la adresa: ), ori se pot transmite prin fax (la nr.: +40 232 201858).

CONDIŢII PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI LA STUDII DE MASTERAT – RUNDA I

Pentru confirmarea locului, candidaţii admişi la studii de masterat în anul universitar 2017 – 2018 trebuie să completeze contractul de studii în Amfiteatrul I.1, apoi să se prezinte la Comisia de admitere, în sala V. Pella.
Pentru retragerea dosarului, candidaţii la studii de masterat în anul universitar 2017 – 2018 trebuie să completeze fişa de retragere în Amfiteatrul I.1, apoi să se prezinte la Comisia de admitere, în sala V. Pella, pentru primirea dosarului.

După afişarea rezultatelor la concursul de admitere pe data de 25 iulie 2017, pentru a ocupa locul obţinut la concurs, candidaţii admişi trebuie să se înmatriculeze. În perioada 26 iulie – 30 iulie 2017, candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII:

1. Să depună la dosar diploma de bacalaureat/diploma de licenţă/ adeverinţa de absolvire/supliment de diplomă/foaia matricolă ÎN ORIGINAL, indiferent de forma de finanţare (buget/taxă)..

2. Să încheie Contractul de STUDII.

3. În cazul în care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei. Taxa se achită la orice agenţie BRD, cod 38 - taxă de înmatriculare. In cazul retragerii dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie.

4. În cazul în care au fost admişi pe locuri cu taxă vor achita 700 lei pentru cursuri cu frecvenţă (avans din taxa semestrială de 1400 lei). Taxa se achită la orice agenţie BRD, cod 31 - taxă de şcolarizare.

După expirarea termenului de 5 zile (pe 30 iulie 2017), candidaţii admişi care nu au încheiat Contractul de studii, nu au depus actele în original (după caz) şi nu au achitat taxele aferente VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI. Locurile rămase libere vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere (în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunea exprimată la înscriere), cu condiția neretragerii dosarului.

IMPORTANT! Candidaţii declaraţi respinşi după ultima rundă de înmatriculări au obligaţia de a-şi retrage dosarul de înscriere până la data de 1 octombrie 2017.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.5046 sec.