Română english français

Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, Iulie 2017, RUNDA 3 (afişare 2.08.2017)

Pentru candidaţi din REPUBLICA MOLDOVA
** Lista candidaţilor (care candidează pe locurile destinate celor din REPUBLICA MOLDOVA) care pot fi declaraţi admiși în data de 5 AUGUST 2017, cu condiţia ca până in data de 5 august 2017 ora 12.00 AM, să trimită o cerere prin care confirmă ocuparea unui loc, la studii universitare de licenţă cu frecvenţă redusă (IFR), sub rezerva existenţei locurilor disponibile, în urma finalizării rundei de înmatriculări la data de 5 august 2017. Lista se va întocmi în funcţie de numărul de locuri disponibile şi în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor care au depus cerere.
Condiţii pentru candidaţii ** - REPUBLICA MOLDOVA:

- Cerere confirmare ocupare loc (doar pentru candidaţii ** - REPUBLICA MOLDOVA)

Formularul se adresează candidaţilor care pot fi declaraţi admiși în data de 5 AUGUST 2017 cu condiţia ca până in data de 5 august 2017 ora 12.00 AM, să trimită o cerere prin care confirmă dorinţa de a ocupa un loc la studii universitare de licenţă cu frecvenţă redusă(IFR) .
Cererile pot fi depuse :
a) la Secretariatul Facultăţii de Drept, în data de 4 august 2017 intre orele 8.00-16.00, sau
b) va fi trimisă prin fax, la nr. de fax: +40 232 201858 (cu semnătură până in data de 4 august 2017 ora 15.00, sau
c) va fi trimisă pe e-mail (ataşată), la adresa: , scanată (cu semnătură) , până in data de 5 august 2017 ora 12.00 AM
Notă: Trebuie să verificaţi confirmarea primirii cererii dacă aţi trimis prin fax sau email.
Lista finală de pe 5 AUGUST 2017 se va întocmi:
- în funcţie de numărul de locuri disponibile (neconfirmate în runda numarul 3, din perioada 3-5 august 2017)
- în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor care au depus cerere în
perioada 3-5 august 2017
Candidaţii declaraţi admişi la data de 5 august 2017 au obligaţia de a se înmatricula în data de 7 august 2017 între orele 9-14, la Secretariatul Facultăţii de Drept

Pentru candidaţi ROMÂNI
* Lista candidaţilor care pot fi declaraţi admiși în data de 5 AUGUST 2017, cu condiţia ca până in data de 5 august 2017 ora 12.00 AM, să trimită o cerere prin care confirmă ocuparea unui loc, la studii universitare de licenţă cu frecvenţă redusă (IFR), sub rezerva existenţei locurilor disponibile, în urma finalizării rundei de înmatriculări la data de 5 august 2017. Lista se va întocmi în funcţie de numărul de locuri disponibile şi în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor care au depus cerere.
Condiţii pentru candidaţii *:

- Cerere confirmare ocupare loc (doar pentru candidaţii *)

Formularul se adresează candidaţilor care pot fi declaraţi admiși în data de 5 AUGUST 2017 cu condiţia ca până in data de 5 august 2017 ora 12.00 AM, să trimită o cerere prin care confirmă dorinţa de a ocupa un loc la studii universitare de licenţă cu frecvenţă redusă(IFR) .
Cererile pot fi depuse :
a) la Secretariatul Facultăţii de Drept, în perioada 3-4 august 2017 intre orele 8.00-16.00, sau
b) va fi trimisă prin fax, la nr. de fax: +40 232 201858 (cu semnătură până in data de 4 august 2017 ora 15.00, sau
c) va fi trimisă pe e-mail (ataşată), la adresa: , scanată (cu semnătură) , până in data de 5 august 2017 ora 12.00 AM
Notă: Trebuie să verificaţi confirmarea primirii cererii dacă aţi trimis prin fax sau email.
Lista finală de pe 5 AUGUST 2017 se va întocmi:
- în funcţie de numărul de locuri disponibile (neconfirmate în runda numarul 3, din perioada 3-5 august 2017)
- în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor care au depus cerere în
perioada 3-5 august 2017
Candidaţii declaraţi admişi la data de 5 august 2017 au obligaţia de a se înmatricula în data de 7 august 2017 între orele 9-14, la Secretariatul Facultăţii de Drept

CONDIȚII DE ÎNMATRICULARE RUNDA A III-a (pentru candidaţii admişi în runda a treia):
După afișarea rezultatelor rundei a III-a pe data de 02 august 2017, pentru a ocupa locul obținut la concurs, candidații care trec de la statutul de RESPINS la ADMIS si candidații admiși într-o altă categorie decât cea inițială (IF buget, IF taxă, IFR) trebuie să se înmatriculeze.
În perioada 3 – 4 august 2017, între orele 9.00 – 17.00, și în ziua de 5 august, între orele 9-13 au loc înmatriculări în amfiteatrul III.9. Candidații din categoriile menționate mai sus au următoarele OBLIGAŢII:
1. Să depună la dosar diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original, indiferent de forma de învățământ (IF sau IFR) sau forma de finanțare (buget/taxă), cu excepția celor înmatriculați la buget la altă facultate.
2. Să încheie Contractul de STUDII corespunzător categoriei în care au fost admiși.
3. În cazul în care au fost admiși pe locuri finanțate de la buget, vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei. Taxa se achită la orice agenție BRD, cod 38 - taxă de înmatriculare. În cazul retragerii dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie. Dacă au fost admiși în runda II la curs IF taxă vor depune cerere de restituire a sumei de 700 lei, vor atașa chitanța și un cod iban.
4. În cazul în care au fost admiși pe locuri cu taxă, vor achita 700 lei pentru cursuri cu frecvență (avans din taxa semestrială de 1400 lei) și 700 lei pentru cursuri frecvență redusă (avans din taxa semestrială de 1250 lei). Taxa se achită la orice agenție BRD, cod 31 - taxă de școlarizare, specificând forma de învățământ la care a fost admis candidatul. Candidații care au fost admiși în runda I la frecvență redusă, iar în runda a II-a la cursuri cu frecvență cu taxă nu vor mai achita taxa de școlarizare, vor completa numai contractul de studii.

După expirarea termenului de 3 zile (pe data de 5 august 2017), candidații admiși care nu au încheiat Contractul de studii, nu au depus actele în original (după caz) și nu au achitat taxele aferente VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI.
Locurile rămase libere vor fi ocupate de următorii candidați care îndeplinesc condițiile de admitere (în ordinea descrescătoare a mediilor și în funcție de opțiunea exprimată la înscriere), cu condiția neretragerii dosarului.

IMPORTANT! Candidații declarați respinși după ultima rundă de înmatriculări au obligația de a-și retrage dosarul de înscriere până la data de 1 octombrie 2017.


ANUNŢ – CONTESTAŢII - ADMITERE LICENŢĂ 2017

ÎN ATENŢIA CADIDAŢILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE LA STUDII DE LICENŢĂ, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
Rezultatele rundei a II-a au fost afișate pe data de 02.08.2017 (miercuri), la ora 19.00.
Termenul pentru formularea contestațiilor este de 24 de ore de la afișare (până joi, 03.08.2017, orele 19:00)!

Contestația se poate depune:
a) la Secretariatul Facultății de Drept sau
b) va fi trimisă pe e-mail (atașată), la adresa: , scanată (cu semnătură) / sau:
c) va fi trimisă prin fax, la nr. de fax: +40 232 201858 (cu semnătură)
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.5123 sec.