Română english français

Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, Iulie 2017, RUNDA 2 (afişare 30.07.2017)

După afişarea rezultatelor rundei a II-a pe data de 30 iulie 2017, pentru a ocupa locul obţinut la concurs, candidaţii care trec de la statutul de RESPINS la ADMIS si candidații admişi într-o altă categorie decât cea inițială (IF buget, IF taxă, IFR) trebuie să se înmatriculeze.
În perioada 31 iulie – 2 august 2017, între orele 9.00 – 17.00, în amfiteatrul III.9., candidaţii din categoriile menționate mai sus au următoarele OBLIGAŢII:
1. Să depună la dosar diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original, indiferent de forma de învăţământ (IF sau IFR) sau forma de finanţare (buget/taxă), cu excepţia celor înmatriculaţi la buget la altă facultate.
2. Să încheie Contractul de STUDII corespunzător categoriei în care au fost admiși.
3. În cazul în care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget, vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei. Taxa se achită la orice agenţie BRD, cod 38 - taxă de înmatriculare. În cazul retragerii dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie. Dacă au fost admişi în runda I la curs IF taxă vor depune cerere de restituire a sumei de 700 lei, vor ataşa chitanţa şi un cod iban.
4. În cazul în care au fost admişi pe locuri cu taxă, vor achita 700 lei pentru cursuri cu frecvenţă (avans din taxa semestrială de 1400 lei) şi 700 lei pentru cursuri frecvență redusă (avans din taxa semestrială de 1250 lei). Taxa se achită la orice agenţie BRD, cod 31 - taxă de şcolarizare, specificând forma de învăţământ la care a fost admis candidatul. Candidaţii care au fost admişi în runda I la frecvenţă redusă, iar în runda a II-a la cursuri cu frecvenţă cu taxă nu vor mai achita taxa de şcolarizare, vor completa numai contractul de studii.

După expirarea termenului de 3 zile (pe data de 2 august 2017), candidaţii admişi care nu au încheiat Contractul de studii, nu au depus actele în original (după caz) şi nu au achitat taxele aferente VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI.
Locurile rămase libere vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere (în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunea exprimată la înscriere), cu condiția neretragerii dosarului.
Runda a III-a de înmatriculări va avea loc în perioada 3 – 5 august 2017.

IMPORTANT! Candidaţii declaraţi respinşi după ultima rundă de înmatriculări au obligaţia de a-şi retrage dosarul de înscriere până la data de 1 octombrie 2017.

CAZARE pentru anul I, studii de masterat şi studii de licenţă, pentru anul universitar 2017-2018

ANUNŢ – CONTESTAŢII - ADMITERE LICENŢĂ 2017

ÎN ATENŢIA CADIDAŢILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE LA STUDII DE LICENŢĂ, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
Rezultatele rundei a II-a au fost afişate pe data de 30.07.2017  (duminică), la ora 16.30.
Termenul pentru formularea contestațiilor este de 24 de ore de la afişare (până luni, 31.07.2017, orele 16:30)!

Contestaţia se poate depune:
a) la Secretariatul Facultăţii de Drept sau
b) va fi trimisă  pe e-mail (ataşată), la adresa: , scanată sau fotografiată (cu semnătură)  / sau:
c) va fi trimisă prin fax, la nr. de fax: +40 232 201858 (cu semnătură)


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.5301 sec.