Română english français

Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, Iulie 2017 (afişare 24.07.2017)

Afișarea rezultatelor (runda I) la examenul de admitere, studii de licență, Facultatea de Drept, a avut loc la data de 24.07.2017, ora 22.00. Termenul de contestații  pentru rezultatele finale (inclusiv corectură test grilă) este de 24 de ore din momentul afișării. Contestațiile se pot depune fizic la secretariatul  Facultății de Drept (în programul de lucru 8-16) sau se pot trimite pe e-mail (semnate și scanate) la adresa de e-mail drept@uaic.ro sau pot fi trimise prin fax la numărul de telefon 0232 201858.

PROGRAM CONFIRMARE LOC STUDII DE LICENȚĂ AMF. III9
25 – 28 IULIE 2017 – 9-17
29 – 30 IULIE 2017 – 9-13

Pentru confirmarea locului, candidaţii admişi trebuie să completeze contractul de studii în Amfiteatrul I.1, apoi să se prezinte la Comisia de admitere, în Amfiteatrul III.9.
Pentru retragerea dosarului, candidaţii trebuie să completeze fişa de retragere în Amfiteatrul I.1, apoi să se prezinte la Comisia de admitere, în Amfiteatrul III.9, pentru primirea dosarului. Dosarele pot fi retrase în timpul programului stabilit pentru confirmări, doar personal, pe baza cărţii de identitate sau altei persoane, cu procură notarială.

Candidații care, în urma afișării rezultatelor la data de 24 iulie 2017, au statutul de RESPINS, pot beneficia de o eventuală redistribuire pe parcursul rundelor următoare de afișare:
- Runda II: 31 iulie – 2 august
- Runda III: 3 – 5 august

După afişarea rezultatelor la concursul de admitere pe data de 24 iulie 2017, pentru a ocupa locul obţinut la concurs, candidaţii admişi trebuie să se înmatriculeze. În perioada 25 iulie – 30 iulie 2017, candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII:

1. Să depună la dosar diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original, indiferent de forma de învăţământ (IF sau IFR) sau forma de finanţare (buget/taxă), cu excepţia celor înmatriculaţi la buget la altă  facultate.

2. Să încheie Contractul de STUDII..

3. În cazul în care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei. Taxa se achită la orice agenţie BRD, cod 38 - taxă de înmatriculare. In cazul retragerii dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie.

4. În cazul în care au fost admişi pe locuri cu taxă vor achita 700 lei pentru cursuri cu frecvenţă (avans din taxa semestrială de 1400 lei) şi 700 lei pentru cursuri frecvenţă redusă (din taxa semestrială de 1250 lei). Taxa se achită la orice agenţie BRD, cod 31 - taxă de şcolarizare, specificând forma de învăţământ la care a fost admis.

După expirarea termenului de 6 zile (pe 30 iulie 2017), candidaţii admişi care nu au încheiat Contractul de studii, nu au depus actele în original (după caz) şi nu au achitat taxele aferente VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI. Locurile rămase libere vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere (în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunea exprimată la înscriere), cu condiția neretragerii dosarului.

IMPORTANT! Candidaţii declaraţi respinşi după ultima rundă de înmatriculări au obligaţia de a-şi retrage dosarul de înscriere până la data de 1 octombrie 2017.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.4777 sec.