Română english français

Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, Iulie 2017, ACTUALIZARE LISTE (afişare 9.09.2017)

ANUNŢ ACTUALIZARE LISTE - ADMITERE LICENŢĂ 2017

Dacă până la data de 21 septembrie 2017 (cel târziu 22.09.2017) vor exista retrageri de dosare, pentru candidaţii admişi şi înmatriculaţi, listele vor fi actualizate (cu afişare pe pagina web) la această dată 21 septembrie 2017 (sau 22 septembrie 2017).

ANUNŢ – CONTESTAŢII - ADMITERE LICENŢĂ 2017

ÎN ATENŢIA CADIDAŢILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE LA STUDII DE LICENŢĂ, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 
Rezultatele actualizate au fost afișate pe data de 09.09.2017 (luni), la ora 17.00. 
Termenul pentru formularea contestațiilor este de 24 de ore de la afișare (până pe data de 10.09.2017, orele 17:00)!

Contestația:
a) va fi trimisă  pe e-mail (atașată), la adresa: drept@uaic.ro, scanată (cu semnătură)  / sau:
b) va fi trimisă prin fax, la nr. de fax: +40 232 201858 (cu semnătură)

CONDIȚII DE ÎNMATRICULARE:
După afișarea rezultatelor, pe data de 09 septembrie 2017, pentru a ocupa locul obținut la concurs, candidații care trec de la statutul de RESPINS la ADMIS și candidații admiși într-o altă categorie decât cea inițială (IF buget, IF taxă, IFR) trebuie să se înmatriculeze.

Înmatricularea va fi realizată la Secretariatul Facultății de Drept, în zilele 11-12 septembrie 2017, în intervalul orar 9-14.

Candidații din categoriile menționate mai sus au următoarele OBLIGAŢII:
1. Să depună la dosar diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original, indiferent de forma de învățământ (IF sau IFR) sau forma de finanțare (buget/taxă), cu excepția celor înmatriculați la buget la altă facultate.
2. Să încheie Contractul de STUDII corespunzător categoriei în care au fost admiși.
3. În cazul în care au fost admiși pe locuri finanțate de la buget, candidații vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei. Taxa se achită la orice agenție BRD, cod 38 - taxă de înmatriculare. În cazul retragerii dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie. Dacă au fost admiși în runda a II-a la curs IF taxă vor depune cerere de restituire a sumei de 700 lei, vor atașa chitanța și un cod iban.
4. În cazul în care au fost admiși pe locuri cu taxă, vor achita 700 lei pentru cursuri cu frecvență (avans din taxa semestrială de 1400 lei) și 700 lei pentru cursuri frecvență redusă (avans din taxa semestrială de 1250 lei). Taxa se achită la orice agenție BRD, cod 31 – taxă de școlarizare, specificând forma de învățământ la care a fost admis candidatul. Candidații care au fost admiși în runda a II-a la frecvență redusă, iar în runda a III-a la cursuri cu frecvență cu taxă nu vor mai achita taxa de școlarizare, vor completa numai contractul de studii.

După data de 12 septembrie 2017, candidații admiși care nu au încheiat Contractul de studii, nu au depus actele în original (după caz) și nu au achitat taxele aferente VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI.

IMPORTANT! Candidații declarați respinși după ultima rundă de înmatriculări au obligația de a-și retrage dosarul de înscriere până la data de 1 octombrie 2017.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.4853 sec.