Română English Français

Rezolvarea testelor la Limba Română din cadrul examenului de admitere sesiunea iulie 2017

Afişare barem: 23.07.2017 ora 13.45. Termenul pentru formularea contestațiilor la barem, este de 24 de ore de la afişarea baremului.

Notă:
- Pentru formularea contestaţiilor aveţi formularul ataşat mai sus.
- Pentru fiecare întrebare contestată se va completa un formular separat.
- Contestaţia se va completa electronic, se va printa, se va semna şi
1)se va depune la secretariat
2)sau va fi trimisă  pe email , scanată (cu semnătură)
3)sau va fi trimisă prin fax. +40 232 201858 (cu semnătură)
in termen de 24 de ore de la afişarea baremului.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.