Română English Français

BAREMUL testului la Limba Română din cadrul examenului de admitere, studii de licenţă, sesiunea iulie 2018 (cu întrebări)

Candidații pot formula contestații la barem în termen de 24 de ore de la afișarea acestuia (23 IULIE 2018 ora 13.30)

Pentru contestaţii se va folosi formulatul ataşat şi se va completa un formular distinct pentru fiecare întrebare contestată.

Contestațiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin email la adresa .

În cazul în care sunt trimise prin e-mail, contestaţiile trebuie să fie semnate de titular, scanate şi ataşate e-mailului, în caz contrar nefiind luate în considerare.

În contestații se va menționa numărul întrebării contestate la grila(varianta) de subiect avută (grila 1,2,3 sau 4). Contestațiile vor fi motivate.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.