Coduri Taxe Admitere (studii de licenţă şi studii de masterat) | Facultatea de Drept din Iași
Română english français

Coduri Taxe Admitere (studii de licenţă şi studii de masterat)

Taxele se achită la orice ghişeu BRD din ţară.
La ghişeul BRD, vor fi menţionate următoarele date:
- Numele și prenumele (cele înscrise în contractul de şcolarizare)
- Codul numeric personal
- Denumirea corectă a facultăţii (Facultatea de Drept, Univ. “Al. I. Cuza” din Iaşi)
- Contul şi banca ( R044TREZ40620F330500XXXX, TREZORERIA IAŞI; COD FISCAL 4701126),
- Contul şi banca ( R068BRDE240SV89534452400- orice sucursală BRD DÎN ŢARĂ )

Tip taxă COD
taxă admitere 28
taxă înmatriculare 38
şcolarizare 31

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.