Română english français

ALOCARE CANDIDAŢI ÎN SĂLI, ÎN VEDEREA SUSŢINERII TESTULUI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBA ROMÂNĂ, 23 iulie 2017

Anunţuri

Candidaţii înscrişi în perioada 17-21 iulie 2017 vor susţine testul la LIMBA ROMÂNĂ în data de 23 iulie 2017, ora 11.00 .

Românii de pretutindeni nu susţin testul la limba română (Moldoveni, Ucraineni şi Diaspora).

Toţi candidaţii trebuie să fie prezenți duminică, 23.07.2017, la sălile în care au fost repartizați, cel târziu la ora 10:30

Accesul în sală se va face începând cu ora 10:00, NUMAI PE BAZA CĂRȚII DE IDENTITATE (NU pe baza altui act).

ESTE INTERZIS ACCESUL ÎN SALA DE EXAMEN CU: telefoane mobile sau cu orice alte dispozitive electronice de comunicare la distanţă, de stocare sau înregistrare a datelor, precum şi cu orice materiale care conţin informaţii legate de tematica examenului (cărţi, teste grilă, notiţe, etc.). Încălcarea acestei interdicţii atrage eliminarea din concurs!

Candidații vor avea asupra lor pixuri cu gel de culoare albastră. Candidații pot avea asupra lor o sticlă cu apă.

Timpul de lucru este de 2 ore (11:00-13:00). Pe perioada probei, este interzisă părăsirea sălii fără a fi predată lucrarea.

Baremul de evaluare se va afişa în cursul zilei de 23 iulie 2016 la avizier și pe pagina de Internet a Facultăţii de Drept după predarea tuturor testelor. Din momentul afișării baremului, începe să curgă termenul de 24 de ore pentru formularea contestațiilor la barem.

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARELOR TIP GRILĂ (variantă formular admitere)

LEGENDĂ SĂLI EXAMEN ADMITERE:
AMF. I.1 – PAUL DEMETRESCU – PARTER: Facultatea de Drept, corp A, lângă avizierul facultății.
AMF. I.1 – PAUL DEMETRESCU – BALCON: Facultatea de Drept, corp A, un etaj mai sus față de avizierul facultății.
AMF. II.4 : sala aparţine Facultăţii de matematică, de la avizierul Facultăţii de Drept se urcă scările un etaj, amfiteatrul este localizat în faţa scărilor.
AMF. III.9 – MATEI CANTACUZINO: Facultatea de Drept, corp A, etajul III, față de avizierul Facultății de Drept.
AMF. MIHAIL KOGĂLNICEANU: intrarea principală în corpul A al Universităţii, la parter.
AMF. P.10 – DIMITRIE ALEXANDRESCU: Facultatea de Drept, intrarea se face prin Sala Pașilor Pierduți, intrarea centrală (scările cu lei), mergeți dreapta, primul culoar din stânga, amfiteatrul este localizat pe partea stângă a culoarului.
AMF. II.7: sala aparține Facultății de Istorie, este situată un etaj mai sus de avizierul Facultății de Drept, lângă lift.
AMF. ALEXANDRU MYLLER: corpul A al Universității, etajul II, lângă Aula Magna „Mihai Eminescu”. Accesul se poate realiza și prin Sala Pașilor Pierduți.
AMF. III.10: corpul A al Universității, etajul III: de la lift se face stânga, apoi dreapta; amfiteatrul se află imediat pe partea stângă.
AMF. III.11 – GARABET IBRĂILEANU: corpul A al Universității, etaj III, lângă lift, sala aparține Facultății de Litere.
AMF. III.12 - A. PHILIPPIDE: corpul A al Universității, etajul III, lângă lift (dreapta); sala aparține Facultății de Litere.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.6078 sec.