Română english français

Admitere studii universitare de licenţă

Anunţuri
Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, Iulie 2016 (afişare 12.08.2016) - LISTE FINALE. Toate locurile au fost ocupate. Nu se organizează admitere pentru studii de licenţă în septembrie.
Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, Iulie 2016 (afişare 10.08.2016) RUNDA IV
Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, Iulie 2016 (afişare 6.08.2016) RUNDA III
Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, Iulie 2016 (afişare 3.08.2016) RUNDA II
Soluţionarea contestaţiilor la punctajul obtinut la testul de verificare a cunoştinţelor de limba română
Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, Iulie 2016 (afisare 27.07.2016)
Rezultat contestaţii la barem, admitere studii de licenţă, sesiunea iulie 2016
Rezolvarea testelor la Limba Română din cadrul examenului de admitere sesiunea iulie 2016
ALOCARE CANDIDAŢI ÎN SĂLILE DE EXAMEN, ÎN VEDEREA SUSŢINERII TESTULUI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBA ROMÂNĂ
LISTĂ CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI, ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ, SESIUNEA IULIE 2016
În atenția candidaților înscriși la concursul de admitere (studii de LICENŢĂ): informaţii susţinere test din data de 26 iulie 2016 (intrarea candidaților în săli, durata examenului, repartizarea candidaților pe săli etc.)
PROGRAM ÎNSCRIERE CANDIDAȚI ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2016
- Luni, 18 iulie 2016 - Vineri, 22 iulie 2016 - între orele: 9.00 - 17.00
- Sâmbătă, 23 iulie 2016 - între orele: 9.00 - 15.00
ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA FACULTATEA DE DREPT, VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI URMĂTOARELE ETAPE:
TAXA DE ADMITERE SE ACHITĂ ÎNAINTE DE PREZENTAREA DOSARULUI PENTRU ÎNSCRIERE, LA ORICE OFICIU B.R.D. DIN ŢARĂ ( COD TAXĂ 28)!
1. Completare și verificare dosar – amfiteatrul Paul Demetrescu (I.1.), Corp A
2. Depunere dosar – amfiteatrul Matei Cantacuzino (III.9.), corp A
ADMITERE ONLINE (DOSARELE SE POT DEPUNE ONLINE SAU LA COMISIA DE ADMITERE)
PROGRAM ÎNSCRIERE CANDIDAȚI ONLINE 15-22 iulie 2016
Candidații scutiți de taxa de înscriere NU pot depune dosarul de admitere decât la Comisia de admitere, deoarece este necesară prezentarea dovezii de scutire de taxă în original!
http://inscriere.uaic.ro
Metodologie admitere online pdf

Cazare pe perioada admiterii
Candidații la admitere și însoțitorii acestora, care doresc cazare pe perioada examenului de admitere, se vor prezenta direct la căminele C5 sau C6 sau la Administrație, până la ora 16. detalii suplimentare...
TEMATICĂ / BIBLIOGRAFE / TESTE
TEMATICA PENTRU PROBA SCRISĂ LA EXAMENUL DE ADMITERE
BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA SCRISĂ LA EXAMENUL DE ADMITERE
Rezolvarea testului la Limba Română din cadrul examenului de admitere sesiunea iulie 2015 (conţine testul)pdf
Test Limba Romana din cadrul examenului de admitere sesiunea iulie 2014pdf
Rezolvare Test Limba Romana din cadrul examenului de admitere sesiunea iulie 2014pdf
Test Limba Romana din cadrul examenului de admitere sesiunea iulie 2013pdf
Rezolvare Test Limba Romana din cadrul examenului de admitere sesiunea iulie 2013pdf
Test Limba Romana din cadrul examenului de admitere sesiunea iulie 2012pdf
Rezolvare Test Limba Romana din cadrul examenului de admitere sesiunea iulie 2012pdf
Test Limba Romana din cadrul examenului de admitere sesiunea iulie 2011pdf
Rezolvare Test Limba Romana din cadrul examenului de admitere sesiunea iulie 2011pdf
CRITERII DE ADMITERE ÎN ANUL I
- 50% - test la Limba Română;
- 50% - media examenului de bacalaureat.
Criteriu de departajare pentru medii egale: nota testului la Limba Română
Candidaţii laureaţi ai Olimpiadelor Naţionale de Istorie, Filosofie sau Limba Română, premiile I şi II pot fi înscrişi fără concurs de admitere
ÎNVĂŢĂMÂNT STUDII DE LICENŢĂ
- domeniul DREPT, 4 ani învaţământ cu frecvenţă (ZI)
- domeniul DREPT, 4 ani învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.)
NUMĂR DE LOCURI - Români (Cifră de şcolarizare propusă pentru a fi aprobată)
Învaţământ cu frecvenţă (ZI) Buget: 200 - români, 1 - rrom, 2 - Rep. Moldova *
Învaţământ cu frecvenţă (ZI) Taxă: 35 - români, 1 - rrom, 1 - Rep. Moldova *
Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.): 120 - români, 1 - rrom, 1 - Rep. Moldova *
* Etnici cu studii în România/Republica Moldova - admitere centralizată UAIC prin Biroul Programe Didactice Universitare şi Postuniversitare.
PERIOADA DE DESFĂȘURARE - IULIE
- înscrierea candidatilor : 18-23 iulie 2016
- test la limba română : 26 iulie 2016, ora 11.00 (marţi)
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARELOR TIP GRILĂ (variantă formular admitere)
- afişarea rezultatelor : 27 iulie 2016
ÎNMATRICULARI : 28 iulie 2016 - 3 august 2016

În perioada înmatricularii, candidatii admisi au urmatoarele OBLIGATII (în caz contrar vor fi eliminati):
1. Sa depuna la dosar diploma de bacalaureat si foaia matricola în original.
2. Sa completeze declaratia pe proprie raspundere.
3. În cazul în care au fost admisi cu finanţare de la buget: 50 lei (taxă înmatriculare) - cod 38 – se achita la orice filiala BRD
4. În cazul în care au fost admisi : 600 lei pentru cursuri zi cu taxă (din taxa semestrială 1400 lei) si 600 lei pentru cursuri frecventa redusa (din taxa semestrială 1250 lei) - cod 31 - se achita la orice filiala BRD. Candidaţii vor prezenta comisiei de admitere chitanţa de plata a taxei în original şi în fotocopie alb-negru.

ÎNMATRICULAREA OLIMPICILOR (extras metodologie)
Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale, distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri internaţionale şi naţionale pot fi înmatriculaţi fără admitere. Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale pot urma, la cerere, fără taxă de şcolarizare, cursurile a două facultăţi în instituţii de învăţământ superior de stat.

Atenție !! Pentru Facultatea de Drept articolul 9 lit. c) din Metodologia de admitere studii de licenta (2016), privind înmatricularea studenților în an superior de la instituții de învățământ particulare cu specializări acreditate sau autorizate provizoriu este eliminat.

Metodologie admitere studii de licenta (2016)

PERIOADA DE DESFĂȘURARE - SEPTEMBRIE (Se organizează doar pentru locurile care nu vor fi ocupate în sesiunea din iulie 2016)
- înscrierea candidatilor : 5-10 septembrie 2016
- test la limba română :
- afişarea rezultatelor :
TAXE
Taxa de înscriere : -200 Lei
Taxa scolarizare: Învatamânt cu frecvenţă (ZI) - cu taxă : - 1400 Lei /semestru
Taxa scolarizare: Învatamânt Frecventa Redusa : -1250 Lei /semestru
Informaţii realizare plăţi
* NOTA: Conform regulamentului didactic, art. 80: La începutul fiecarui semestru, cu exceptia primului semestru din anul I, locurile finantate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalti studenti sunt trecuti în regim cu taxa.
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
1. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (copie legalizată)
2. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE (în copie legalizată pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin casătorie)
3. CARTE DE IDENTITATE (fotocopie)
4. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
•La completarea opțiunilor vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:
→Este de preferat să treceți toate cele 3 opțiuni, în ordinea pe care o doriți dvs. Chiar dacă inițial sunteți admis la ultima dintre cele 3 opțiuni, după prima rundă de înmatriculare și dacă vă înmatriculați la opțiunea la care ați fost admis inițial, există posibilitatea să puteți urca la celelalte opțiuni, ca urmare a redistribuirii locurilor. Această posibilitate va exista doar dacă se vor elibera locuri ca urmare a neînmatriculării/retragerii dosarelor de către ceilalți candidați.
→ Sunt situații în care nu puteți trece toate cele 3 opțiuni. De exemplu, nu puteți opta pentru buget dacă ați urmat deja în regim de buget o altă facultate.
5. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT (în original și fotocopie)
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2016 (în original și fotocopie)
6. FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU
doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de bacalaureat (în original și fotocopie)
Atenţie: Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte facultăți se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie simplă (pentru facultățile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) sau în copie legalizată (pentru facultățile altor instituţii în afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale. Dacă nu depuneți originalele, ci copii legalizate sau fotocopii, nu mai sunt necesare fotocopii suplimentare.
7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP (Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie din care să rezulte că persoana în cauză este aptă pentru înscriere. Se va menționa dacă persoana în cauză este clinic sănătoasă sau dacă are anumite boli. Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale).
8. ADEVERINŢĂ din care să rezulte calitatea de student, în care să fie specificat numărul de semestre urmate la buget și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă - pentru studenţii care urmează o a doua specializare. (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul).
9. CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ADMITERE
- Taxa de admitere se achitată ÎNAINTE DE PREZENTAREA DOSARULUI PENTRU ÎNSCRIERE, prin ordin de plata, la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28). Este suficient ca un candidat să meargă la unul dintre sediile băncii unde va putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, mentionând numele facultăţii la care îşi va depune dosarul. Dovada plăţii va fi anexata dosarului de candidatură. IMPORTANT!
Dacă doriți să vă înscrieți/înmatriculați în week-end, puteți achita taxa până vineri. Precizăm că sâmbăta și duminica sunt deschise în Iași filialele BRD din centrele comerciale Carrefour și Kaufland.
Categorii de persoane scutite de taxa de înscriere (art. 32 din Metodologia privind admiterea la studii de LICENȚĂ 2016)
10. 3 fotografii color tip buletin (cu numele scris pe spate). Vă rugăm să așezați fotografiile într-un plic sau să le prindeți cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor.
11. UN DOSAR PLIC
– în care veți așeza actele în ordinea precizată mai sus. Pe coperta dosarului veți scrie CORECT și LIZIBIL numele și prenumele.
• Persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie vor scrie numele din certificatul de naștere, iar în paranteză numele după căsătorie. De exemplu: Popescu (căs. Ionescu).
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2015)
8.15 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.04 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
7.78 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2014)
8.53 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.40 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
7.75 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2013)
8.57 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.40 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) TAXĂ
8.00 Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2012)
8.35 Învaţământ cu frecvenţă (zi)I BUGET
8.18 Învaţământ cu frecvenţă (zi) TAXĂ
7.86 Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2011)
8.76 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.26 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) TAXĂ
6.13 Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.)
Cadru normativ
REGULAMENTE / METODOLOGII / LEGISLATIE


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.2034 sec.