Română english français

Rezultate admitere Studii de MASTERAT (BĂLŢI), Iulie 2018 (afisare 25.07.2018)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de DREPT
Comisia de admitere în anul universitar 2018 – 2019, Extensiunea Bălţi

** Pentru candidații declarați „RESPINS” la specializarea Drept european – Extensiunea Bălți („români de pretutindeni”): în sesiunea de admitere din toamnă (10-12 septembrie 2018) va fi posibilă suplimentarea locurilor ca urmare a redistribuirii organizată la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași si sub condiția manifestării acordului Universității „Alecu Russo” din Bălți, sens în care candidații care au depus dosarul în luna iulie si nu au ocupat un loc vor putea fi declarați „ADMIS”, în ordinea mediilor si în funcție de numărul de locuri alocate la suplimentare (pentru informații actualizate se va urmări site-ul https://laws.uaic.ro/

ÎN ATENŢIA CADIDAŢILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT – DREPT EUROPEAN - Extensiunea Bălţi, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

După afişarea rezultatelor la concursul de admitere pe data de 25 iulie 2018, pentru a ocupa locul obţinut la concurs, candidaţii admişi trebuie să-şi confirme locul.
În perioada 26 iulie - 28 iulie 2018, candidatii admişi au următoarele obligaţii:
1.Să depună la dosar diploma de bacalaureat/foaia matricolă/diploma de licenţă/supliment la diploma de licenţă în original,
2.Să semneze declaraţia de confirmare a locului obţinut la concurs.
Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus.
Program confirmare locuri:
Joi, 26 iulie, 9:00 – 17:00
Vineri, 27 iulie, 9:00 – 17:00
Sâmbătă, 28 iulie 9:00 – 13:00

Confirmarea locurilor (înmatricularea) se va face la Comisia de admitere, extensiunea Bălţi, Universitatea Alecu Russo din Bălţi, Corp 4 (Facultatea de Litere).

Candidații pot formula contestații la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afișarea acestora (25 IULIE 2018 ora 11.00)

Contestațiile se pot trimite prin email la adresa admitere.drept@uaic.ro. Contestaţiile trimise pe e-mail trebuie să fie semnate de titular, scanate şi ataşate e-mailului, în caz contrar nefiind luate în considerare.

Notă: Potrivit Metodologiei U.A.I.C. pentru admiterea la studiile de Masterat (art. 47), la probele orale nu se admit contestaţii!!!


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.