Română english français

Rezultate admitere Studii de MASTERAT (BĂLŢI), Iulie 2017, REZULTATE FINALE, (afisare 31.07.2017)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de DREPT
Comisia de admitere în anul universitar 2017 – 2018, Extensiunea Bălţi

ANUNŢ – CONTESTAŢII – REZULTATE ADMITERE MASTERAT 2017
ÎN ATENŢIA CADIDAŢILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT – DREPT EUROPEAN - Extensiunea Bălţi, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
În termen de 24 de ore de la momentul afişării rezultatelor concursului de admitere la studii de Masterat – Drept European, pentru anul universitar 2017- 2018, se pot depune CONTESTAŢII LA REZULTATELE astfel afişate.
Afişarea rezultatelor a avut loc astăzi, 31.07.2017, la ora 14:00 - prin urmare, termenul de contestaţii expiră în data de 1.08.2017, la ora 14:00.
Contestaţiile se pot depune în format fizic, la Secretariatul Facultăţii de Drept (Iaşi) (în programul de lucru al Secretariatului: 8.00-16.00), sau se pot trimite pe e-mail (la adresa: ) cu semnatură, ori se pot transmite prin fax (la nr.: +40 232 201858).

Notă: Potrivit Metodologiei U.A.I.C. pentru admiterea la studiile de Masterat (art. 47), la probele orale nu se admit contestaţii!!!


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.4735 sec.