Română english français

Rezultate admitere Studii de MASTERAT (BĂLŢI), Iulie 2017 (afisare 25.07.2017)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de DREPT
Comisia de admitere în anul universitar 2017 – 2018, Extensiunea Bălţi

ÎN ATENŢIA CADIDAŢILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT – DREPT EUROPEAN -  Extensiunea Bălţi,
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

După afişarea rezultatelor la concursul de admitere pe data de 25 iulie 2017, pentru a ocupa locul obţinut la concurs, candidaţii admişi trebuie să-şi confirme locul.
În perioada 26 iulie - 29 iulie 2017, candidatii admişi au următoarele obligaţii:
1.Să depună la dosar diploma de bacalaureat/foaia matricolă/diploma de licenţă/supliment la diploma de licenţă în original,
2.Să semneze declaraţia de confirmare a locului obţinut la concurs.
Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus.
Program confirmare locuri:
Miercuri, 26 iulie, 9:00 – 17:00
Joi, 27 iulie, 9:00 – 17:00
Vineri, 28 iulie, 9:00 – 17:00
Sâmbătă, 29 iulie 9:00 – 13:00

ANUNŢ – CONTESTAŢII – REZULTATE ADMITERE MASTERAT 2017
ÎN ATENŢIA CADIDAŢILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT – DREPT EUROPEAN - Extensiunea Bălţi, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
În termen de 24 de ore de la momentul afişării rezultatelor concursului de admitere la studii de Masterat – Drept European, pentru anul universitar 2017- 2018, se pot depune CONTESTAŢII LA REZULTATELE astfel afişate.
Afişarea rezultatelor a avut loc astăzi, 25.07.2017, la ora 16:00 - prin urmare, termenul de contestaţii expiră în data de 26.07.2017, la ora 16:00.
Contestaţiile se pot depune în format fizic, la Comisia de admitere, extensiunea Bălţi, Universitatea Alecu Russo din Bălţi, Corp 4 (Facultatea de Litere).

Notă: Potrivit Metodologiei U.A.I.C. pentru admiterea la studiile de Masterat (art. 47), la probele orale nu se admit contestaţii!!!


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.4865 sec.