Proiect "Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ"

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creșterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
Titlul proiectului: Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ
Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/141699
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - "Investeşte în oameni!"

Conferinţă Internaţională – UNIFORMIZATION OF THE LAW – LEGAL EFFECTS AND SOCIAL, POLITICAL, ADMINISTRATIVE IMPLICATIONS

Iaşi, 23-25 octombrie 2014

PROGRAMUL CONFERINŢEI

PROGRAM OF THE CONFERENCE

În cadrul Proiectului Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ, Universităţile partenere – Universitatea Titu Maiorescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi Universitatea din Craiova, organizează prima Conferinţă Internaţională din Proiect, la Iaşi, în perioada 23-25 octombrie 2014. Conferinţa va fi indexată ISI Proceedings.
Secţiuni. Conferinţa va fi organizată pe 4 secţiuni: Drept privat, Drept Public, Ştiinţe Penale şi Drept european şi internaţional.
Tema Conferinţei se circumscrie temei proiectului şi anume: Uniformizarea dreptului – efecte juridice şi implicaţii sociale, politice şi administrative - Uniformization of the law – legal effects and social, political, administrative implications
Programul preliminar al Conferinţei include: Deschiderea Conferinţei (joi, 23 octombrie ora 17.00), Lucrările pe secţiuni (Vineri, 24 octombrie), Concluzii şi Închiderea lucrărilor (Sâmbătă, 25 octombrie, ora 9.00).
Calendarul Conferinţei:


1 septembrie – 1 octombrie 2014

Înregistrarea lucrărilor

1 octombrie – 15 octombrie 2014

Revizuirea lucrărilor. Realizarea Volumului în limba română

23-25 octombrie 2014

Desfăşurarea Conferinţei

Noiembrie 2014

Indexarea în ISI Proceedings a volumului în limba engleză.

Formatul lucrărilor.
Lucrările vor fi redactate în Română şi în Engleză, după formatul ISI Proceedings. Formatul este o condiţie obligatorie pentru lucrările transmise spre publicare. Lucrările vor avea o întindere de 4/6 pagini, TNR 10, aşa cum este expres indicat în formatul standard.
Revizuirea lucrărilor. Lucrările depuse vor fi anonimizate, încadrate într-o secţiune şi supuse unui review din partea evaluatorilor universităţilor partenere, desemnaţi pentru respectiva secţiune. Concluziile procesului de revizuire vor fi comunicate autorilor; în cazul în care există sugestii privind o lucrare, autorul are obligaţia de a reface lucrarea în conformitate cu sugestiile transmise sub sancţiunea nepublicării. Condiţiile pentru revizuire vor fi comunicate punctual prin email.
Participanţii. Conferinţa se adresează în primul rând tuturor membrilor Grupului-ţintă din cadrul proiectului, doctoranzi şi cercetători post-doctorat. În al doilea rând, Conferinţa se adresează cadrelor didactice titulare ale facultăţilor de drept din cele trei universităţi partenere. În al treilea rând, Conferinţa se adresează membrilor mediului academic internaţional – conferinţa având caracter internaţional.
Publicarea nu este supusă niciunei forme de taxare, costurile fiind asigurate din proiect. În acest sens, lucrările Conferinţei trebuie să poate menţiunea: ”Această lucrare a fost finanţată din contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 141699, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” sau ”This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/141699, Project ID 141699, co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resourses Development 2007-2013”.
Contact. Pentru orice informaţii suplimentare şi pentru depunerea lucrărilor, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email: lawconf@uaic.ro


UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

UNIVERSITATEA DIN
CRAIOVA