Facultatea de Drept din IAŞI
 ROEN   FR
ORAR ZI SEMESTRUL II 2014-2015 (CURSURI ZI)
Vă rugăm să urmăriţi zilnic site-ul facultăţii, deoarece vor surveni modificari importante!

  Deoarece orarul afişat urmează a suferi în viitor completări şi posibile modificări, vă rugăm să verificaţi constant informaţiile afişate (atât în format electronic, pe site-ul facultăţii, cât şi în format fizic, la avizier), pentru a sesiza din timp eventualele actualizări! Este posibil uneori, pentru perioade scurte de timp, ca cele două surse de afişare ale orarului să conţină informaţii care să nu coincidă. Pentru a se putea determina cu precizie care sunt ultimele actualizări, în dreptul fiecărei surse (orar afişat pe site sau la avizier) va fi indicat momentul (data şi ora) ultimei modificări. În caz de lipsă de corespondenţă, prioritate vor avea informaţiile afişate în orarul actualizat mai recent.

STUDII DE LICENTA ZI (27.02.2015)
 • Legendă:

  Săptămână impară - prima săptămână (pară - a doua săptămână)

  - Amfiteatrul I.1 (Paul Demetrescu) –parter - Intrare principală – stânga (după ușă pe coridor) – capăt coridor - dreapta
  - Amfiteatrul III.9 (Matei Cantacuzino) (etaj II) - Intrare fântâna arteziană – (demisol) – pe scări – parter(I.1) respectiv etajul II (III.9)
  - Amfiteatrul P10 (Dimitrie Alexandrescu) și Sală seminar Traian Ionașcu - Intrare principală – stânga (pe ușa de lângă registratură) – pe scări –etajul 1 –stânga – stânga - Sala Paşilor Pierduţi - coridor de lângă scările spre Rectorat
  - Intrare secundară (stație autobuz) - Sala Paşilor Pierduţi - coridor de lângă scările spre Rectorat
  - Amfiteatrul M. Eliescu, Laborator Criminalistică - Intrare principală - în spatele Registraturii (stânga) –se coboară - demisol – stânga; - Intrare fântâna arteziană – (demisol) – dreapta – stânga
  - Laborator Informatică , S1(sală seminar), S2(sală seminar), Sala ELSA, Birou relaţii internaţionale - Intrare principală - în spatele Registraturii (stânga) –se coboară - demisol – în fața scărilor - Sala Elsa – stânga
  - Intrare fântâna arteziană – (demisol) – dreapta – stânga –capăt hol după ușă –stânga
  - S4 (sală seminar) - Corp B (FEEA) prima la dreapta ; la primul rând de uşi cu geam termopan de pe stânga se coboară 2 etaje; în holul în care se intră se face stânga
  - S6(sală seminar) - Intrare principală, dreapta pe lângă Catedra de Germană, Facultatea de Litere
  - Amfiteatrul II.6 - Intrare principală – stânga (pe ușa de lângă registratură) – pe scări –etajul 1 –înainte –stânga - stânga ; Intrare fântâna arteziană (demisol) – pe scări etajul la etajul 1 – stânga - după - -Secretariatul Facultăţii de Matematică - stânga – înainte
  - Sală seminar Vespasian Pella – Intrare principală – stânga (pe ușa de lângă registratură) – pe scări –etajul III –înainte – stânga – capăt coridor - stânga ; - Intrare fântâna arteziană (demisol) – pe scări etajul la etajul III – dreapta

 • Detalii suplimentare localizare săli !!!!
Facultatea de Drept din IAŞI