The Fifth Edition of the “Legal Perspectives on the Internet” International Conference – Cyberspace, The Final Frontier? Concluding And Performing Agreements – 30th-31st of October 2021

Conference Programme

Main Panel

The Diversity of Cyberspace (Chair: Ioana Maria Costea, PhD) – 08:30-10:30

Ioana Maria Costea, PhD

Associate Professor, Faculty of Law, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi

Opening Speech

Carmen Tamara Ungureanu, PhD

Professor, Faculty of Law, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi

Cyberspace, the Final Frontier? Concluding and Performing Agreements. Unfair Terms in B2B Adhesion Contracts - Short Introduction to the Conference Theme

Sebastian Spinei, PhD

Associate Professor, Faculty of Law, Lucian Blaga University of Sibiu

Digital Space and Judicial Procedure

Șerban Diaconescu, PhD

Associate Professor, Faculty of Law, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca

Concluding Agreements in Cyberspace. How to Protect Vulnerable Persons?

Gabriel Edmond Olteanu, PhD

Professor, Faculty of Law, University of Craiova

Execution of Contracts Regarding Creations Used in the Virtual Space

Ruxandra Răducanu, PhD

Professor, Faculty of Law, University of Craiova

Computer Related Forgery. Interference and Connections With Other Crimes

Q&A Session

Labor Law and Cyberspace (Chair: Raluca Dimitriu, PhD) – 10:30-12:10

Luminița Dima, PhD

Professor, Faculty of Law, University of Bucharest

Telework and Its Challenges in Times of Pandemic

Raluca Dimitriu, PhD

Professor, Faculty of Law, Bucharest University of Economic Studies

Labour and Its New Contours

Felicia Roșioru, PhD

Associate Professor, Faculty of Law, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca

The Legal Status of Workers on Demand via the App

Charles Szymanski, JD

Professor, Faculty of Law, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania

The Future of Labor Law

Q&A Session

Disruptive Technologies and Digital Markets (Chair: Mateja Durovic, PhD) – 12:10-13:50

Eleni Kaprou, PhD

Lecturer, Law School of Brunel University London, UK

Regulating AI in the EU: The Role of the Markets

Lucian Bercea, PhD

Professor, Faculty of Law, West University of Timişoara

Smart Contract As Technical Writing

Mateja Durovic, PhD

Reader, School of Law, King’s College London, UK

Smart Contracts and Consumer Protection

Lenuța Alboaie, PhD

Professor, Faculty of Computer Science, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi

Open Science Discussion in a Technological Context

Q&A Session

Round Table

Tourism of the Future: Opportunities and Challenges of Smart Technologies (Chair: Bogdan-Constantin Ibănescu) – 10:00-12:00

Nicos Komninos

Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Smart City Technologies and Testbeds For Tourism-led Cities

Gabriela Carmen Pascariu

Professor, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania

The Impact of Smart Tourism Initiatives Upon Urban Resilience

Dimitrios Buhalis

Professor, Bournemouth University, United Kingdom

[to be announced]

Oana Mihaela Stoleriu

Lecturer, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania

The Digital Footprint of Tourists and Their Hidden Messages

Stanislav Ivanov

Professor, Varna University of Management, Bulgaria

The Robot As a Tourist

Section 1

Disruptive Technologies in Law (Moderator: Maria Dumitru-Nica) - 14:00-15:00

14:00-14:15

Maria Dumitru-Nica

Conf. univ. dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

Smart contracts - un rendez-vous fericit între contract și tehnologie?

Smart Contracts - A Happy Rendez-Vous Between Contract and Technology?

14:15-14:30

Alina V. Popescu

Lect. univ. dr., Departamentul de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Constantin Brâncoveanu Pitești

Cunoaşterea clientelei pe piaţa cripto activelor - între teorie şi practică

Know Your Customers on the Crypto Assets Market - Between Theory and Practice

14:30-14:45

Aura-Elena Amironesei

Drd., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Tehnologia blockchain în executarea contractelor de publicitate comercială online

Blockchain Technology in the Performance of Online Advertising Contracts

14:45-15:00

Aniela-Flavia Ticau-Suditu

Drd., Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București

Tehnologia Blockchain și testamentele electronice

Blockchain Technology and Electronic Wills

Algorithms and Their Impact on Contract Conclusion (Moderator: Andra Iftimiei) - 15:00-16:00

15:00-15:15

Andra Iftimiei

Lect. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Piața unică digitală. Privire comparativă asupra contractelor digitale

Digital Single Market. Comparative View Regarding Digital Contracts

15:15-15:30

Crina-Maria Stanciu, Codrin-Alexandru Ștefăniu

Drd., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Teaching Assistant, University of Aberdeen Scotland

Algoritmul - participant în procesul de încheiere a contractului

The Algorithm - Participant at the Conclusion of Contract

15:30-15:45

Andreea Luminița Buțureanu-Cărpușor

Drd., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Perspective curente de semnare a contractelor online în dreptul comparat

Current Perspectives for Online Contracts Signing in the Comparative Law

15:45-16:00

Sorin-Claude Modreanu

Drd., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Buna-credință în contractele click-wrap

Good Faith in Click-Wrap Contracts

Technology Evolutions in Dispute Resolution (Moderator: Silvia Lucia Cristea) - 16:00-17:15

16:00-16:15

Elnur Karimov

PhD student, Kyushu University, Japan

Are the ISCID Arbitration Clauses in Investment Contracts Concluded via Smart Contracts Valid?

16:15-16:30

Tudor-Matei Rusu

Drd., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Utilizarea blockchain în soluționarea litigiilor

Blockchain Dispute Resolution

16:30-16:45

Cătălin Boacnă

Drd., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Uberizarea dreptului - pericol sau oportunitate pentru profesiile juridice liberale?

Uberization of Law - Danger or Opportunity For The Liberal Legal Professions?

16:45-17:00

Ionela-Diana Pătrașc-Bălan

Drd., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Executarea acordurilor încheiate prin mijloace electronice rezultate din mediere în litigiile de comerț internațional în baza Convenției de la Singapore

Enforcement of Settlement Agreements Resulting from Mediation Concluded by Electronic Communication in International Trade Disputes under the Singapore Convention

17:00-17:15

Violeta Melnic

Dr., coordonator Centrul de Studii Juridice Europene, E-Institute

Repararea prejudiciului contractual în diferite state europene

Repair of the Contractual Damages in Different Systems of Law

Section 2

Labor Law Relations in Cyberspace (Moderator: Septimiu Vasile Panainte) - 14:00-15:00

14:00-14:15

Septimiu Vasile Panainte

Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Unele considerații mai de aproape privind timpul de muncă la distanță

Some Considerations From a Closer Look at Distance Working Time

14:15-14:30

Alexandra Vâlcelaru

Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din București

Riscurile psihosociale întâlnite de salariați în raporturile de muncă specifice economiei digitale. Dreptul la deconectare

Psychosocial Risks Encountered by Employees in Digital Economy Employment Relationships. The Right to Disconnect

14:30-14:45

Maria Tatiana Radu

Drd., Facultatea de Drept, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Încheierea și executarea contractelor individuale de muncă în lumina noilor reglementări privind introducerea semnăturii electronice și a altor mijloace informatice de comunicare și stocare

The Conclusion and Execution of a Romanian Labour Contract in the Light of Electronic Signatures and other Electronic Means of Communication and Storage

14:45-15:00

Gioni Popa Gavrilovici, Cătălin Faghian

Drd., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice Chișinău

Drd., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice Chișinău

Utilizarea internetului și a mediului de comunicare electronic în negocierea (încheierea) contractelor colective de muncă și în declanșarea conflictelor colective de muncă

Use of the Internet and the Electronic Communication Environment in the Negotiation (Conclusion) of Collective Labor Contracts

Digitalization and Metamorphosis in Intellectual Property (Moderator: Despina-Martha Ilucă) - 15:00-16:00

15:00-15:15

Oksana Kiriiak

Associate professor, Law Faculty of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

The Boundaries of Legal Digitalization

15:15-15:30

Vlad Vieriu

Dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Aspecte legale privind licitațiile de artă online

Legal Aspects Regarding On-line Art Auctioning

15:30-15:45

Alexandru Toma

Drd., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Licențele Creative Commons: o soluție alternativă la dreptul de autor în era digitală

Creative Commons Licences: An Alternative Solution to Copyright in the Digital Era

15:45-16:00

Despina-Martha Ilucă, Ramona-Daniela Stângaciu

Asist. univ. drd., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Drd., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Non-fungible tokens sau despre himere juridice

Non-Fungible Tokens As Legal Chimeras

Section 3

Territorial and Trans-territorial Evolutions Through Digital Lenses (Moderator: Carmen Moldovan) – 14:00-15:15

14:00-14:15

Bogdan Radu Bobei

Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București

Competența trans-teritorială în epoca interacțiunilor virtuale

Trans-territorial Jurisdiction in the Age of On-line Interactions

14:15-14:30

Lucia Irinescu

Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Arma secreta a concurentilor: cuvintele cheie pentru SEO

The Secret Weapon of the Competitors: the Keywords for SEO

14:30-14:45

Carmen Moldovan

Lect. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Suveranitatea digitală - viitorul spațiului virtual?

Is Cyber Sovereignty the Future of Cyberspace?

14:45-15:00

Silvia Uscov

Avocat, Baroul București

Dreptul algorithmic

Algorithmic Law

15:00-15:15

Marius-Cosmin Macovei, Rareș-Vasile Voroneanu-Popa

Consilier juridic, Asociația Profesională Colegiul Consilierilor Juridici din Iași

Asist. univ. drd., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi

Natura și impozitarea veniturilor provenite din activitatea de streaming

The Nature and the Taxation of Income from Streaming Activity

Data Protection and Security of Information Systems (Moderator: Ștefan Răzvan Tataru) – 15:15-16:15

15:15-15:30

Juanita Goicovici

Lect. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Portabilitatea datelor cu caracter personal: efecte de tip insular vs. efecte de tip arhipelag

Portability of Personal Data: Insular Effects vs. Archipelago Effects

15:30-15:45

Andreea Șerban, Cláudio Barbosa Teixeira

Drd., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Master in European Law (LLM), College of Europe, Master in Public International Law and EU Law, University of Coimbra

Protecția datelor cu caracter personal și serviciile digitale - perspective ale Uniunii Europene

Data Protection and Digital Services - European Union Perspectives

15:45-16:00

Ștefan Răzvan Tataru

Dr., cadru didactic asociat FEEA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Directiva NIS: dezvoltarea unei reglementări-cadru privind securitatea informațiilor din UE

The NIS Directive: Developing the EU Cybersecurity Regulatory Framework

16:00-16:15

Anastasia Rusu

Adaptarea cadrului normativ privind protecția datelor cu caracter personal în instituțiile publice conform normelor UE

Crime and Criminalistics in the Digital Era (Moderator: Ancuța Elena Franț) – 16:15-17:15

16:15-16:30

Mihnea Valentin Stoicescu

Drd., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Înșelăciunea prin intermediul sistemelor informatice. Dificultăți în încadrarea juridică

Misrepresentation by Cyber Means. Interference Between Multiple Crimes

16:30-16:45

Maria-Ramayana Nesvadba

Drd., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Aspecte penale în hărțuirea electronică

Criminal Aspects in Electronic Harassment

16:45-17:00

Vasile Popa

Drd., Universitatea de Stat din Moldova

Aspecte de drept comparat privind metodele speciale de supraveghere sau cercetare utilizate în lupta împotriva criminalității informatice în legislația din România și Republica Moldova

Aspects of Comparative Law Regarding the Special Methods of Surveillance or Research Used in the Fight Against Computer Crime in the Legislation of Romania and the Republic of Moldova

17:00-17:15

Ancuța Elena Franț

Lect. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Provocări tehnologice în crearea standardelor pentru analiza amprentelor digitale

Technological Challenges in Creating Standards for Fingerprint AnalysisFaculty of Law
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat full-time learning:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat distance learning:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Faculty of Law, IAŞI , 2022
The server generated the answer in 0.3221 sec.