Facultatea de Drept din IAŞI
 ROEN   FR
ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ / ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ
EXAMEN LICENŢĂ
 • ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR care au susţinut lucrarea de licenţă/disertaţie în sesiunea FEBRUARIE 2015
  Începând cu data de 26 februarie 2015, între orele 10.00 - 12.00 (programul cu publicul), eliberăm adeverinţele de absolvire (acestea înlocuiesc diploma şi suplimentul de diplomă). Absolvenţii vor depune fişa de lichidare vizată integral (formularul a fost ridicat de la Secretariat în momentul înscrierii la licenţă/disertaţie).
 • Rezultate licenţă, februarie 2015
 • Diplomele de licenţă, pentru absolvenţii promoţiei 2013 , se vor elibera de către Biroul Acte de Studii din cadrul Rectoratului, începând cu 1 septembrie 2014. Informaţii puteţi găsi aici: http://www.uaic.ro/organizare/biroul-acte-de-studii-si-perfectionare-preuniversitara
 • Tematică licenţă
 • Examen licenţă
 • Începând cu promoţia 2012 – 2016 disciplinele la care se va susţine proba scrisă din cadrul examenului de finalizarea studiilor de licenţă sunt:
  - Drept civil ;
  - Drept penal ;
  - Drept procesual civil ;
  - Drept procesul penal.
EXAMEN DISERTAŢIE
 • ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR care au susţinut lucrarea de licenţă/disertaţie în sesiunea FEBRUARIE 2015
  Începând cu data de 26 februarie 2015, între orele 10.00 - 12.00 (programul cu publicul), eliberăm adeverinţele de absolvire (acestea înlocuiesc diploma şi suplimentul de diplomă). Absolvenţii vor depune fişa de lichidare vizată integral (formularul a fost ridicat de la Secretariat în momentul înscrierii la licenţă/disertaţie).
 • Rezultate disertatie, februarie 2015
 • Examen disertație
Avizier
Facultatea de Drept din IAŞI