Facultatea de Drept din IAŞI
 ROEN   FR
ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ / ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ
EXAMEN LICENŢĂ
 • Tematică licenţă
 • Examen licenţă
 • Pentru promoţia 2012 – 2016 disciplinele la care se va susţine proba scrisă din cadrul examenului de finalizarea studiilor de licenţă sunt:
  - Drept civil ;
  - Drept penal ;
  - Drept procesual civil ;
  - Drept procesul penal.

 • În atenţia absolvenţilor care au susţinut licenţa şi disertaţia în sesiunea Februarie 2014 : Începand cu data de 21 februarie, eliberăm adeverinţele de absolvire - studii de licenta si master. Rugăm absolvenţii să se prezinte la secretariat, în intervalul 10-12, cu cartea de identitate şi fişa de lichidare, semnată. Adeverinţele şi actele de studii de la dosar, în original, pot fi ridicate doar personal sau cu procura (in cazul in care titularii nu pot veni).
 • Rezultate examen licenta februarie 2014
EXAMEN DISERTAŢIE
 • Examen disertație
 • În atenţia absolvenţilor care au susţinut licenţa şi disertaţia în sesiunea Februarie 2014 : Începand cu data de 21 februarie, eliberăm adeverinţele de absolvire - studii de licenta si master. Rugăm absolvenţii să se prezinte la secretariat, în intervalul 10-12, cu cartea de identitate şi fişa de lichidare, semnată. Adeverinţele şi actele de studii de la dosar, în original, pot fi ridicate doar personal sau cu procura (in cazul in care titularii nu pot veni).
 • Rezultate examen disertație februarie 2014
Anunţuri
Facultatea de Drept din IAŞI