Facultatea de Drept din IAŞI
 ROEN   FR
ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ / ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ
EXAMEN LICENŢĂ
 • Diplomele de licenţă, pentru absolvenţii promoţiei 2013 , se vor elibera de către Biroul Acte de Studii din cadrul Rectoratului, începând cu 1 septembrie 2014. Informaţii puteţi găsi aici: http://www.uaic.ro/organizare/biroul-acte-de-studii-si-perfectionare-preuniversitara
 • Adeverinţele de absolvire se eliberează personal sau cu procură notarială, începând cu 15 iulie 2014, între orele 10-12 (acestea înlocuiesc diploma şi suplimentul de diplomă).
  Nu se eliberează duplicate. Absolvenţii trebuie să prezinte fişa de lichidare vizată integral (formularul se ridică de la Secretariat) şi cartea de identitate. Nu se eliberează diplome, suplimente de diplomă şi situaţii şcolare.
 • Rezultate LICENȚĂ iulie 2014
 • Programare LICENȚĂ iulie 2014
 • Tematică licenţă
 • Examen licenţă
 • Pentru promoţia 2012 – 2016 disciplinele la care se va susţine proba scrisă din cadrul examenului de finalizarea studiilor de licenţă sunt:
  - Drept civil ;
  - Drept penal ;
  - Drept procesual civil ;
  - Drept procesul penal.

EXAMEN DISERTAŢIE
 • Adeverinţele de absolvire se eliberează personal sau cu procură notarială, începând cu 10 iulie 2014, între orele 10-12 (acestea înlocuiesc diploma şi suplimentul de diplomă).
  Nu se eliberează duplicate. Absolvenţii trebuie să prezinte fişa de lichidare vizată integral (formularul se ridică de la Secretariat) şi cartea de identitate. Nu se eliberează diplome şi suplimente de diplomă.
 • Rezultate DISERTAȚIE iulie 2014
 • Programare DISERTAȚIE iulie 2014
 • Examen disertație
Anunţuri
Facultatea de Drept din IAŞI