Facultatea de Drept din IAŞI
 ROEN   FR
ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ / ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ
EXAMEN LICENŢĂ
EXAMEN DISERTAŢIE
Avizier
Facultatea de Drept din IAŞI