Facultatea de Drept din IAŞI
 ROEN   FR
ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ / ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ
EXAMEN LICENŢĂ
EXAMEN DISERTAŢIE
Anunţuri
 • Conform noului regulament pentru studii universitare de licenţă, studenţii care s-au reînmatriculat sau care au repetat de mai multe ori un an de studiu (vezi lista studenti), au obligaţia să îndeplinească cerinţele rezultate, în urma modificării planurilor de învăţământ. Astfel, cei care au început studiile înainte de 2011-2012, vor susţine examenul de diferenţă la disciplina obligatorie Drept european general (anul I sem I), în sesiunile de restanţe.
  Lista studenţi an II diferenţe
  Lista studenţi an III diferenţe
  Lista studenţi an IV diferenţe
 • În atenţia studenţilor din anii II,III,IV, frecvenţă redusă: Fişele semestriale pentru sem. I, an univ. 2014-2015, se vor depune la Secretariat FR până pe data de 17.11.2014 (se mai pot depune şi scanate prin email la: amaric@uaic.ro la care veti primi confirmare sau fax -0232/201872).
 • ORAR pentru anul universiar 2014-2015 (licenţă 1-4 i.f.r)
 • GRUPE studenţi pentru anul universiar 2014-2015 (licenţă 1-4 i.f.r)
 • În atenţia studenţilor din anul IV, frecvenţă redusă, 1. Studenţii din anul IV, FR, cu domiciliul în Iaşi (cu reşedinţa în Iaşi sau cu alte situaţii), se vor prezenta pe data de 9 octombrie 2014, ora 15, la Tribunalul Iaşi (strada Elena Doamna, nr. 1A, sediul nou din Tg. Cucu), în vederea organizării stagiului de practică (domnul Andrei Florin Alexandru - vicepreşedinte Tribunalul Iaşi). A se vedea lista studenţi practica Iaşi
  2. Studenţii care au domiciliul în alte localităţi vor efectua practica la Tribunalul/Judecătoria din localitatea de domiciliu. La încheierea stagiului de practică, studenţii care au efectuat practica în alte localităţi, vor solicita o adeverinţă de practică. Adeverinţa trebuie să cuprindă: perioada în care au efectuat practica (pe parcursul sem. I (6 octombrie - 19 decembrie 2014, 5-9 ianuarie 2015), numărul de ore de practică (56), o scurtă caracterizare a activităţilor desfăşurate şi un calificativ. Cu adeverinţa de practică se vor prezenta la sesiunea de examene la data stabilită (examenul va consta într-un interviu).

  LISTA STUDENTI
 • În atenţia studenţilor de la frecvenţă redusă Studenţii de la frecvenţă redusă sunt rugaţi să consulte pagina de internet a Facultăţii de Drept - http://laws.uaic.ro - unde veţi găsi informaţii cu privire la:
  - Planurile de învăţământ
  - Programele analitice
  - Structura anului universitar
  - Informaţii legate de taxele de şcolarizare
  - Regulamentele didactice
  - Programul eSims (în acest program sunt introduse datele personale ale studenţilor, se înregistrează taxele de şcolarizare, se introduc notele din sesiune..)
  - Informaţii cu privire la Platforma Mediaec (cu ajutorul acestei platforme vizualizaţi, salvaţi, printaţi suporturile de curs) - Diverse anunţuri pentru studenţi (programarea examenelor, programarea cursurilor de pregătire…)
  Studenţii din anul I vor ridica carnetul de student (cu numărul matricol), contractul de studii şi fişa semestrială de la Secretariat FR, într-o perioadă ce va fi afişată pe site-ul facultăţii.
  Orarul pentru studenţii de la frecvenţă redusă se va afişa la avizierul şi pe site-ul facultăţii. Cursurile vor fi programate la sfârşit de săptămână.
 • Anunţ important pentru studenţii din anul III, FR Conform Regulamentului de activitate didactică, studenții din anul III, trebuie să își aleagă tema pentru lucrarea de licenţă în semestrul II. Modalități de contactare a profesorilor: email (adresele de email le găsiți pe site-ul facultății, la Colective), la cursurile de la zi (conform orarului de la zi) sau la cursurile de la FR de la sfârșit de săptămână (conform orarului de la FR afișat).
 • Exmatriculaţi Licenţă (1.09.2014)
Facultatea de Drept din IAŞI