Facultatea de Drept din IAŞI
 ROEN   FR
ADMITERE 2014
Studii universitare de masterat
 • Începând cu anul universitar 2011-2012 Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi organizează admitere la masteratul interdisciplinar de CRIMINALISTICĂ în colaborare cu Facultăţile de FIZICĂ, CHIMIE şi BIOLOGIE. Condiţia de înscriere la examenul de admitere este deţinerea unei diplome de licenţă în domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină, Medicină dentară sau Ştiinţe inginereşti.
 • CRITERII DE ADMITERE (Pe bază de DOSAR)
 • - media generală a examenului de licență
 • Criteriu de departajare pentru medii egale: media generală a anilor de studii
 • Master Criminalistică - Condiţia de înscriere la examenul de admitere: deţinerea unei diplome de licenţă în domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină, Medicină dentară sau Ştiinţe inginereşti
  Drept european (zi) – se pot înscrie absolvenţi cu studii licenţă orice facultate cu condiţia frecventării în sem. I master a cursului complementar de Teoria generală a dreptului (200 lei), finalizat cu examen.
  Ştiinţe penale (zi) – se pot înscrie absolvenţi cu studii licenţă cu condiţia acumulării a minim 30 de credite pe durata studiilor de licenţă la disciplinele de specialitate (drept penal general, drept penal special şi drept procesual penal).
  Dreptul afacerilor (zi) – se pot înscrie absolvenţi ai Facultăţilor de Drept, Ştiinţe economice şi Administraţie publică.

 • Specializari ZI (2 ani)
 • - Criminalistică
 • - Drept european
 • - Stiinte penale
 • - Dreptul afacerilor


 • NUMĂR DE LOCURI 
 • - ZI Buget:  30 - Criminalistică, 30 - Drept European, 30- Științe Penale, 30- Dreptul Afacerilor
 • - ZI Taxă:  20 - Criminalistică, 20 - Drept European, 20 - Științe Penale, 20 - Dreptul Afacerilor
 • PERIOADA DE DESFĂȘURARE - IULIE
 • - înscrierea candidaţilor : 16-25 iulie 2014
 • - selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor : 26 iulie 2014
 • - înmatriculări : 27 iulie -1 august 2014
 • În perioada înmatricularii, candidatii admisi au urmatoarele OBLIGATII (în caz contrar vor fi eliminati):
  1. Sa depuna la dosar diploma de bacalaureat si foaia matricola în original.
  2. Sa completeze declaratia pe proprie raspundere
  3. În cazul în care au fost admisi cu finanţare de la buget: 50 lei (taxă înmatriculare). (cod 38 – se achita la orice filiala BRD)
  4. În cazul în care au fost admisi cu finanţare din taxe: 600 lei (din taxa semestrială 1400 lei- cod 31 - se achita la orice filiala BRD).
  5. Să prezinte comisiei o copie după chitanţă
 • PERIOADA DE DESFASURARE - SEPTEMBRIE
  (Se organizează doar pentru locurile care nu vor fi ocupate în sesiunea din iulie 2014)
 • - înscrierea candidatilor : 8-10 septembrie 2014
 • - selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor :
 • - înmatriculări :
 • OFERTA EDUCAŢIONALĂ (CRIMINALISTICĂ):
 • Oferta educaţională a acestui nou program (CRIMINALISTICĂ) interdisciplinar de master cuprinde următoarele cursuri:
  - Procedee tactice folosite în investigaţiile penale (Prof.dr. Emilian Stancu, Universitatea Bucureşti),
  - Drept penal european (Prof. dr. Tudorel Toader, Universitatea Al.I.Cuza din Iaşi, Facultatea de Drept)
  - Expertiza criminalistică a scrisului şi a documentelor (Prof. dr. Lucian Ionescu, Institutul Naţional de Expertize Crimnalistice Bucureşti),
  - Investigarea criminalităţii informatice (Prof. dr. Ioana Vasiu, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept, Cluj Napoca),
  - Metodologia cercetării criminalistice a activităţilor ilicite specifice criminalităţii organizate (Conf. dr. Gabriel Olteanu, Academia de Poliţie Al. I. Cuza, Facultatea de Poliţie)
  -Tehnici de identificare a comportamentului simulat (Lect.dr. Daniel Atasiei, Universitatea Al.I.Cuza din Iaşi, Facultatea de Drept),
  - Elemente de microscopie cu aplicaţii în Criminalistică şi Elemente de spectroscopie cu aplicaţii în criminalistică (Lect.dr. Valentin Pohoața, Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, Facultatea de Fizică),
  - Elemente de structură a materiei (Lect.dr. Viorel Aniţă , Universitatea Al.I.Cuza din Iaşi, Facultatea de Fizică),
  - Metode de chimie analitică aplicate în cercetarea criminalistică (Conf.dr. Olariu Romeo Iulian şi Lect.dr. Cecilia Arsene, Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, Facultatea de Chimie),
  - Antropologie judiciară şi Genetică judiciară (Lect.dr. Cristian Tudose, Facultatea de Biologie, Universitatea Al.I.Cuza, Iaşi),
  - Toxicologie judiciară (Prof.dr. Gabi Drochioiu şi Prof. dr. Ionel Mangalagiu, Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, Facultatea de Chimie).
 • TAXE
 • Taxa de înscriere : -200 Lei
 • Taxa scolarizare: Învatamânt ZI cu taxa : -1400 Lei / semestru
 • * NOTA: Conform regulamentului didactic, art. 80: La începutul fiecarui semestru, cu exceptia primului semestru din anul I, locurile finantate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalti studenti sunt trecuti în regim cu taxa.
 • ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
 • 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
 • 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT și DIPLOMA DE LICENȚĂ (sau echivalentă cu acestea) în original si fotocopie (daca un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune si o adeverinta de la facultatea unde are actele în original);
 • 3. FOAIA MATRICOLA sau SUPLIMENTUL DE DIPLOMĂ în original si fotocopie
 • 4. sau ADEVERINTA DE ABSOLVIRE în original pentru absolventii promotiei 2014
  a.diploma de bacalaureat/diploma de licenta si suplimentul de diploma/adeverinta de absolvire copie legalizata (daca s-a înscris la o alta facultate din cadrul unei alte universitati si a depus originalul)
  b.diploma de bacalaureat/diploma de licenta si suplimentul de diploma/adeverinta de absolvire copie simpla (daca s-a înscris la o alta facultate din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan CUZA" si a depus originalul)
 • 5. ADEVERINTA DE ÎNSCRIERE de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale (pentru candidatii care s-au înscris si la alte facultati)
 • 6. ADEVERINTA DE MASTERAND, din care să rezulte calitatea de masterand, în care să fie specificat numărul de semestre urmate la buget și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă - pentru masteranzii care urmează o a doua specializare. (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul. )
 • 7. CERTIFICATUL DE NASTERE copie legalizata
  8. CERTIFICATUL DE CASATORIE copie legalizata (pentru candidatii care si-au schimbat numele prin casatorie)
 • 9. CARTE DE IDENTITATE fotocopie
 • 10. ADEVERINTA MEDICALA TIP
 • 11. 2 FOTOGRAFII COLOR TIP BULETIN
 • 12. CHITANTA DE PLATA A TAXEI DE ADMITERE
  - Taxa de admitere poate fi achitata prin ordin de plata, de la orice filiala BRD din tara (cod taxa 28). Este suficient ca un candidat sa mearga la unul dintre sediile bancii unde va putea achita suma corespunzatoare taxei de înscriere, mentionând numele facultatii la care îsi va depune dosarul. Dovada platii va fi anexata dosarului de candidatura.
 • 13. UN DOSAR PLIC
 • 14. ATENȚIE! Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, O DOVADĂ A ACREDITĂRII SPECIALIZĂRII ABSOLVITE (copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii), în lipsa căreia nu vor putea fi înscrişi la admitere.
 • 15.ATENȚIE! Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii în vederea admiterii în învăţământul universitar de masterat, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în fotocopie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituţii în afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), la care se adaugă o ADEVERINŢĂ DE ÎNSCRIERE DE LA FACULTATEA UNDE S-A DEPUS DOSARUL CU ACTELE ORIGINALE.
 • 16. ATENȚIE! Criterii suplimentare:
 •           Master Criminalistică -Condiţia de înscriere la examenul de admitere: deţinerea unei diplome de licenţă în domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină, Medicină dentară sau Ştiinţe inginereşti
            Drept european – se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă la orice facultate cu condiţia frecventării în sem. I master a cursului complementar de Teoria generală a dreptului (200 lei), finalizat cu examen.
            Ştiinţe penale – se pot înscrie absolvenţi cu studii licenţă cu condiţia acumulării a minim 30 de credite pe durata studiilor de licenţă la disciplinele de specialitate (Drept penal general, Drept penal special şi Drept procesual penal).
            Dreptul afacerilor – se pot înscrie absolvenţi ai Facultăţilor de Drept, Ştiinţe economice şi Administraţie publică.
Facultatea de Drept din IAŞI