Facultatea de Drept din IAŞI
 ROEN   FR
ADMITERE 2015
Studii universitare de licenţă
 • Atenție !! Pentru Facultatea de Drept articolul 5 lit. c) din Metodologiea de admitere studii de licenta (2015), privind înmatricularea studenților în an superior de la instituții de învățământ particulare cu specializări acreditate sau autorizate provizoriu este eliminat.
 • Metodologie admitere studii de licenta (2015)
 • CRITERII DE ADMITERE ÎN ANUL I
 • - 50% - test la Limba Română;
 • - 50% - media examenului de bacalaureat.
 • Criteriu de departajare pentru medii egale: nota testului la Limba Română

 • NUMAR DE LOCURI (Români)
 • - ZI Buget: 200
 • - ZI Taxă: 50
 • - I.F.R.: 110
 • NUMAR DE LOCURI (Etnici cu studii in Republica Moldova) *
 • - ZI Buget cu bursă: 
 • - ZI buget fără bursă: 
 • NUMAR DE LOCURI (Etnici cu studii in România) *
 • - ZI Buget cu bursă: 
 • - ZI buget fără bursă: 
 • - ZI Taxă: 
 • NUMAR DE LOCURI (Rromi) *
 • - ZI Buget:
 • - ZI Taxă: 

 • * Pentru aceste categorii admiterea este organizată de biroul programe didactice (la nivel de universitate). Sala unde se fac înscrierile va fi afişată în timp util. Telefon birou programe didactice: +40 0232 201119 .

 • PERIOADA DE DESFASURARE - IULIE
 • - înscrierea candidatilor : 13-18 iulie 2015
 • - test la limba română : luni 20 iulie 2015, ora 11.00 
 • - afişarea rezultatelor : 


 • În perioada înmatricularii, candidatii admisi au urmatoarele OBLIGATII (în caz contrar vor fi eliminati):
  1. Sa depuna la dosar diploma de bacalaureat si foaia matricola în original.
  2. Sa completeze declaratia pe proprie raspundere.
  3. În cazul în care au fost admisi cu finanţare de la buget: 50 lei (taxă înmatriculare) - cod 38 – se achita la orice filiala BRD
  4. În cazul în care au fost admisi : 600 lei pentru cursuri zi cu taxă (din taxa semestrială 1400 lei) si 500 lei pentru cursuri frecventa redusa (din taxa semestrială 1250 lei) - cod 31 - se achita la orice filiala BRD.
 • ÎNMATRICULAREA OLIMPICILOR
  Pentru Facultatea de Drept se pot înmatricula fără admitere candidaţii care au obţinut premiile 1 şi 2 la Olimpiadele Naţionale de ISTORIE, FILOSOFIE SAU LIMBA ROMÂNĂ
 • PERIOADA DE DESFASURARE - SEPTEMBRIE
  (Se organizează doar pentru locurile care nu vor fi ocupate în sesiunea din iulie 2015)
 • - înscrierea candidatilor : 10-12 septembrie 2015
 • - test la limba română :
 • - afişarea rezultatelor :
 • TAXE
 • Taxa de înscriere : -200 Lei
 • Taxa scolarizare: Învatamânt ZI cu taxa : - 1400 Lei /semestru
 • Taxa scolarizare: Învatamânt Frecventa Redusa : -1250 Lei / semestru
 • * NOTA: Conform regulamentului didactic, art. 80: La începutul fiecarui semestru, cu exceptia primului semestru din anul I, locurile finantate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalti studenti sunt trecuti în regim cu taxa.
 • ACTE NECESARE ÎNSCRIERII (Actele sunt prezentate în ordinea în care trebuie sa fie la dosar)
 • 1. CERTIFICATUL DE NAŞTERE copie legalizată
 • 2. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE în copie legalizată pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin casătorie
 • 3. CARTE DE IDENTITATE fotocopie
 • 4. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE •Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
  •La completarea opțiunilor vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:
  →Este de preferat să treceți toate cele 3 opțiuni, în ordinea pe care o doriți dvs. Chiar dacă inițial sunteți admis la ultima dintre cele 3 opțiuni, după prima rundă de înmatriculare și dacă vă înmatriculați la opțiunea la care ați fost admis inițial, există posibilitatea să puteți urca la celelalte opțiuni, ca urmare a redistribuirii locurilor. Această posibilitate va exista doar dacă se vor elibera locuri ca urmare a neînmatriculării/retragerii dosarelor de către ceilalți candidați.
  → Sunt situații în care nu puteți trece toate cele 3 opțiuni. De exemplu, nu puteți opta pentru buget dacă ați urmat deja în regim de buget o altă facultate.
 • 5. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT (în original și fotocopie)
 • sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2015 (în original și fotocopie)
 • 6. FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de bacalaureat (în original și fotocopie)
 • Atenţie: Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte facultăți se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie simplă (pentru facultățile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) sau în copie legalizată (pentru facultățile altor instituţii în afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale. Dacă nu depuneți originalele, ci copii legalizate sau fotocopii, nu mai sunt necesare fotocopii suplimentare.
 • 7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP (Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie din care să rezulte că persoana în cauză este aptă pentru înscriere. Se va menționa dacă persoana în cauză este clinic sănătoasă sau dacă are anumite boli. Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale).
 • 8. ADEVERINŢĂ din care să rezulte calitatea de student, în care să fie specificat numărul de semestre urmate la buget și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă - pentru studenţii care urmează o a doua specializare. (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul).
 • 9. CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ADMITERE
  - Taxa de admitere poate fi achitată prin ordin de plata, la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28). Este suficient ca un candidat să meargă la unul dintre sediile băncii unde va putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, mentionând numele facultăţii la care îşi va depune dosarul. Dovada plăţii va fi anexata dosarului de candidatură. IMPORTANT! Dacă doriți să vă înscrieți/înmatriculați în week-end, puteți achita taxa până vineri.
  Precizăm că sâmbăta și duminica sunt deschise în Iași filialele BRD din centrele comerciale Carrefour și Kaufland.
  Categorii de persoane scutite de taxa de înscriere (art. 26 din Metodologia privind admiterea la studii de LICENȚĂ 2015)
 • 10. 3 fotografii color tip buletin (cu numele scris pe spate). Vă rugăm să așezați fotografiile într-un plic sau să le prindeți cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor.
 • 11. UN DOSAR PLIC – în care veți așeza actele în ordinea precizată mai sus. Pe coperta dosarului veți scrie CORECT și LIZIBIL numele și prenumele.
  • Persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie vor scrie numele din certificatul de naștere, iar în paranteză numele după căsătorie. De exemplu: Popescu (căs. Ionescu).
 • Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2014)
 • 8.53 ZI BUGET
  8.40 ZI TAXĂ
  7.75 I.F.R
 • Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2013)
 • 8.57 ZI BUGET
  8.40 ZI TAXĂ
  8.00 I.F.R 
 • Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2012)
 • 8.35 ZI BUGET
  8.18 ZI TAXĂ
  7.86 I.F.R 
 • Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2011)
 • 8.76 ZI BUGET
  8.26 ZI TAXĂ
  6.13 I.F.R 
Facultatea de Drept din IAŞI