Facultatea de Drept din IAŞI
 ROEN   FR
ADMITERE 2014
Studii universitare de licenţă
 • Atenție !! Pentru Facultatea de Drept articolul 5 lit. c) din Metodologiea de admitere studii de licenta (2014), privind înmatricularea studenților în an superior de la instituții de învățământ particulare cu specializări acreditate sau autorizate provizoriu este eliminat.
 • Metodologie admitere studii de licenta (2014)
 • CRITERII DE ADMITERE ÎN ANUL I
 • - 50% - test la Limba Română;
 • - 50% - media examenului de bacalaureat.
 • Criteriu de departajare pentru medii egale: nota testului la Limba Română • NUMAR DE LOCURI
 • - ZI Buget: -200
 • - ZI Taxă: - 50
 • - I.F.R.: - 100
 • PERIOADA DE DESFASURARE - IULIE
 • - înscrierea candidatilor : 16-21 iulie 2014
 • - test la limba română : 24 iulie 2014 ora 12 (access în sală între 11.00 și 11.30)
 • - afişarea rezultatelor : 25 iulie 2014
 • - înmatriculări : 26 iulie -1 august 2014
 • În perioada înmatricularii, candidatii admisi au urmatoarele OBLIGATII (în caz contrar vor fi eliminati):
  1. Sa depuna la dosar diploma de bacalaureat si foaia matricola în original.
  2. Sa completeze declaratia pe proprie raspundere.
  3. În cazul în care au fost admisi cu finanţare de la buget: 50 lei (taxă înmatriculare) - cod 38 – se achita la orice filiala BRD
  4. În cazul în care au fost admisi : 600 lei pentru cursuri zi cu taxă (din taxa semestrială 1400 lei) si 500 lei pentru cursuri frecventa redusa (din taxa semestrială 1250 lei) - cod 31 - se achita la orice filiala BRD.
 • ÎNMATRICULAREA OLIMPICILOR (extras metodologie)
  Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale, distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri internaţionale şi naţionale pot fi înmatriculaţi fără admitere. Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale pot urma, la cerere, fără taxă de şcolarizare, cursurile a două facultăţi în instituţii de învăţământ superior de stat.
 • PERIOADA DE DESFASURARE - SEPTEMBRIE
  (Se organizează doar pentru locurile care nu vor fi ocupate în sesiunea din iulie 2014)
 • - înscrierea candidatilor : 8-10 septembrie 2014
 • - test la limba română :
 • - afişarea rezultatelor :
 • TAXE
 • Taxa de înscriere : -200 Lei
 • Taxa scolarizare: Învatamânt ZI cu taxa : - 1400 Lei /semestru
 • Taxa scolarizare: Învatamânt Frecventa Redusa : -1250 Lei / semestru
 • * NOTA: Conform regulamentului didactic, art. 80: La începutul fiecarui semestru, cu exceptia primului semestru din anul I, locurile finantate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalti studenti sunt trecuti în regim cu taxa.
 • ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
 • 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
 • 2. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT în original (diploma de bacalaureat în copie legalizată) şi fotocopie
 • 3. sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE în original pentru absolvenţii promoţiei 2014
  - adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-au depus actele în original *
  * pentru candidatii înscrisi si la alte facultăţi
 • 4. FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU în original şi fotocopie
 • Atenţie: Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituţii în afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.
 • 5. CERTIFICATUL DE NAŞTERE copie legalizată
  6. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE copie legalizată (pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin casătorie)
 • 7. CARTE DE IDENTITATE fotocopie
 • 8. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP
 • 9. ADEVERINŢĂ din care să rezulte calitatea de student, în care să fie specificat numărul de semestre urmate la buget și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă - pentru studenţii care urmează o a doua specializare. (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul. )
 • 10. 3 fotografii color tip buletin
 • 11. CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ADMITERE
  - Taxa de admitere poate fi achitată prin ordin de plata, la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28). Este suficient ca un candidat să meargă la unul dintre sediile băncii unde va putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, mentionând numele facultăţii la care îşi va depune dosarul. Dovada plăţii va fi anexata dosarului de candidatură.
 • 12. UN DOSAR PLIC
 • Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2013)
 • 8.57 ZI BUGET
  8.40 ZI TAXĂ
  8.00 I.F.R 
 • Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2012)
 • 8.35 ZI BUGET
  8.18 ZI TAXĂ
  7.86 I.F.R 
 • Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2011)
 • 8.76 ZI BUGET
  8.26 ZI TAXĂ
  6.13 I.F.R 
Facultatea de Drept din IAŞI